ARCHEOLOGY

Subcategories Archaelologica Pragensia Památky archeologické Castrum Pragense Archeologické rozhledy Other
Products
21 … 40 from 109 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů in stock

800,00 Kč
in stock
V letech 1996-1997 probíhal na nezastavěném nádvoří městské radnice předstihový archeologický průzkum, který byl vyvolán plánovanou zástavbou radničního dvora. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie; Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, r. 2016, 613 s., bar., rozměr 210 x 297 mm, ISBN 978-80-261-0634-0

Vrcovice: Hradiště z počátku střední doby bronzové in stock

350,00 Kč
in stock
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 320 stran, 210 x 300 mm, ISBN 978-80-87311-65-3

Slovanské osídlení středního Poohří in stock

195,00 Kč
in stock
Osídlení českých zemí od příchodu Slovanů do roku 1306
Archeologický ústav AV ČR, Praha 1988, 285 str. + obr. příloha v druhém svazku

Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov) in stock

390,00 Kč
in stock
Tento katalog obsahuje popis a dokumentaci archeologického materiálu ze tří zkoumaných hradů přechodného typu - Hlavačova, Angerbachu a Tachova.
Archeologický ústav AV ČR Praha a Společnost přátel starožitností, Praha 2004, 210 x 300 mm, 330 str., ISBN 80-86124-46-0

Karel Josef Biener z Bienenberka - Otec české archeologie in stock

290,00 Kč
in stock
Pestrý a dobrodružný život nebývá údělem učenců. Výjimky najdeme nejspíše mezi archeology a životní dráha rytíře Bienera z Bienenberka k nim rozhodně patří.
Agentura Pankrác, Praha 2016, 150 x 215 mm, 208 str., ISBN 978-80-86781-31-0

V za(u)jetí malostranských stratigrafií in stock

240,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Archaia Praha a Ivana Urbánková, Praha 2015, rozměr 215 x 305 mm, 291 s, barevně, česky se stručným anglickým shrnutím, bar.

FORUM URBES MEDII AEVI VII/1,2 in stock

399,00 Kč
in stock
Vydala ARCHAIA BRNO o. p. s. a Náodní památkový ústav, Brno, r. 2013, 225 x 300 mm, 244 s.

Raně středověké pohřebiště v Praze - Lahovicích in stock

660,00 Kč
in stock
Muzeum hlavního města Praha, r. 2013, rozměr 108 x 214 mm, 368 s.

Keltská pohřebiště na Moravě / okresy Blansko a Vyškov in stock

255,00 Kč
in stock
Moravské zemské muzeum, r. 2013, 210×297 mm, 322 stran, bilingvní - česky, německy

Keltská pohřebiště na Moravě / okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště, Zlín in stock

264,00 Kč
in stock
Moravské zemské muzeum, r. 2017, 210 × 297 mm, 393 str., bilingvní - česky, německy, ISBN 978-80-7028-486-5

Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí in stock

490,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, r. 2013, rozměr 215 x 305 mm, 475 s., bar., ISBN 978-80-87220-12-2

Výzkumy v Čechách 2006 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2009, 379 s., rozměr 210 x 290 mm, ISBN 978-80-86124-97-1

Výzkumy v Čechách 2005 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AVČR v.v.i., Praha 2008, rozměr 210 x 290 mm, 490 s., ISBN 978-80-86124-89-6

Výzkumy v Čechách 2004 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AVČR, Praha 2007, 428 s., rozměr 210 x 290 mm, ISBN 80-8124-61-4

Výzkumy v Čechách 2003 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2006, rozměr 210 x 290 mm, 464 s., ISBN 80-8124-61-4

Výzkumy v Čechách 2002 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AVČR Praha, r. 2003, rozměr 210 x 290 mm, 416 s., ISBN 80-86124-50-9

Výzkumy v Čechách 2001 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2013, Rozměr 210 x 290 mm, 448 s., ISBN 80-86124-44-4

Výzkumy v Čechách 2000 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2003, rozměr 210 x 290 mm, 455 s., ISBN 80-86124-38-X

Mediaevalia Archaeologica 3 - Pražský hrad a Malá Strana in stock

250,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR v Praze, Praha - Most 2001, 327 str., 210 x 300 mm

Fernkontakte in der Eisenzeit. Dálkové kontakty v době železné in stock

436,00 Kč
in stock
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i., r. 2002, 295 x 205 mm, čb., ISBN: 80-86124-34-7