ARCHEOLOGY

Subcategories Archaelologica Pragensia Památky archeologické Castrum Pragense Archeologické rozhledy Other
Products
21 … 40 from 103 products
Sort from A to ZSort from Z to A

FORUM URBES MEDII AEVI VIII./1-2 in stock

399,00 Kč
in stock
Archaia, Brno 2014, 256 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-905546-2-7

Od špitálu ke galerii in stock

649,00 Kč
in stock
Kromě prezentace jednotlivých výzkumů zaniklých vesnic je na základě archeologických nálezů, ikonografických pramenů a etnografických analogií prezentován svět středověkého člověka žijícího na vesnic.
Západočeské muzeum v Plzni, r. 2015, rozměr 210 x 297 mm, 133 s., bar, česky, ISBN 978-80-7247-113-3

Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech in stock

350,00 Kč
in stock
Katalog stálé expozice v budově muzea seznamující vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení na území Plzeňského kraje.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2015, 167 str., 295 x 210 mm, ISBN 978-80-7247-123-2

Němčice a Staré Hradisko - Spony in stock

369,00 Kč
in stock
Vznik předkládané publikace má již dlouhou historii. U jejího zrodu stál Jiří Meduna, přední moravský specialista na dobu laténskou, který se dlouhodobě zabýval jak výzkumem oppida Staré Hradisko, tak zpracováním materiálu získaného na této lokalitě výzkumy vlastními i svých předchůdců.
Moravské zemské muzeum, Brno 2018, 215 x 300 mm, 259 str., ISBN 978-80-7028-511-4

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika in stock

320,00 Kč
in stock
Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.).
Karolinum, Praha 2018, 210 x 300 mm, 250 str., ISBN 978-80-246-3228-5

Archeologické výzkumy v jižních Čechách in stock

340,00 Kč
in stock
Sborník obsahuje vedle základních článků a studií rovněž recenze, anotace nové literatury, zprávy a vědecká sdělení.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2018, 165 c 235 mm, 409 str., ISBN 978-80-87311-94-3

Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech in stock

490,00 Kč
in stock
Kniha nabízí přehled výsledků několikaletého archeologického výzkumu tzv. cikánského tábora v Letech a prostřednictvím fotografického katalogu také výběr nálezů.
Muzeum romské kultury a Západočeská univerzita v Plzni, Brno 2022, počet stran 128, česky, ISBN 978-80-86656-50-2

Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů in stock

800,00 Kč
in stock
V letech 1996-1997 probíhal na nezastavěném nádvoří městské radnice předstihový archeologický průzkum, který byl vyvolán plánovanou zástavbou radničního dvora. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie; Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, r. 2016, 613 s., bar., rozměr 210 x 297 mm, ISBN 978-80-261-0634-0

Vrcovice: Hradiště z počátku střední doby bronzové in stock

350,00 Kč
in stock
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 320 stran, 210 x 300 mm, ISBN 978-80-87311-65-3

Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov) in stock

390,00 Kč
in stock
Tento katalog obsahuje popis a dokumentaci archeologického materiálu ze tří zkoumaných hradů přechodného typu - Hlavačova, Angerbachu a Tachova.
Archeologický ústav AV ČR Praha a Společnost přátel starožitností, Praha 2004, 210 x 300 mm, 330 str., ISBN 80-86124-46-0

Karel Josef Biener z Bienenberka - Otec české archeologie in stock

290,00 Kč
in stock
Pestrý a dobrodružný život nebývá údělem učenců. Výjimky najdeme nejspíše mezi archeology a životní dráha rytíře Bienera z Bienenberka k nim rozhodně patří.
Agentura Pankrác, Praha 2016, 150 x 215 mm, 208 str., ISBN 978-80-86781-31-0

V za(u)jetí malostranských stratigrafií in stock

240,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Archaia Praha a Ivana Urbánková, Praha 2015, rozměr 215 x 305 mm, 291 s, barevně, česky se stručným anglickým shrnutím, bar.

Raně středověké pohřebiště v Praze - Lahovicích in stock

660,00 Kč
in stock
Muzeum hlavního města Praha, r. 2013, rozměr 108 x 214 mm, 368 s.

Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí in stock

490,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, r. 2013, rozměr 215 x 305 mm, 475 s., bar., ISBN 978-80-87220-12-2

Výzkumy v Čechách 2004 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AVČR, Praha 2007, 428 s., rozměr 210 x 290 mm, ISBN 80-8124-61-4

Výzkumy v Čechách 2003 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2006, rozměr 210 x 290 mm, 464 s., ISBN 80-8124-61-4

Výzkumy v Čechách 2002 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AVČR Praha, r. 2003, rozměr 210 x 290 mm, 416 s., ISBN 80-86124-50-9

Výzkumy v Čechách 2001 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2013, Rozměr 210 x 290 mm, 448 s., ISBN 80-86124-44-4

Výzkumy v Čechách 2000 in stock

164,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2003, rozměr 210 x 290 mm, 455 s., ISBN 80-86124-38-X

Fernkontakte in der Eisenzeit. Dálkové kontakty v době železné in stock

436,00 Kč
in stock
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i., r. 2002, 295 x 205 mm, čb., ISBN: 80-86124-34-7