Babičky očima vnoučat

Babičky očima vnoučat
ISBN: ISBN 978-80-7286-421-8
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Jana Losová, Vojtěch Kessler, Veronika Kršková (edd.)
Babičky očima vnoučat

V posledních letech se ve veřejném prostoru stále častěji otevírá téma vztahu k našim nejbližším předkům, v němž právě babičky zaujímají jedno z ústředních postavení. Ze sbírky Databáze dějin všedního dne bylo pro publikaci vybráno 27 nejzajímavějších vyprávění o babičkách z předminulého, minulého a počátku tohoto století. Vzpomínky zachycují babičky tak, jak se jeví v očích svých vnoučat – také již babiček a dědečků. Smyslem edice je dokumentovat podmínky každodenního života. Je to cíl nadmíru aktuální, protože kdo ze střední nebo mladší generace si dnes ještě dokáže představit, jak se žilo v době před zavedením elektřiny, jak se na začátku 20. století pracovalo na zemědělské usedlosti nebo jak se v dobách habsburské monarchie chodilo do školy? Vzpomínky starších lidí na dobu jejich dětství jsou nenahraditelným pramenem pro studium dějin „všedního“ dne. Publikováním se tyto vzpomínky zachovávají pro příští generace a současně mohou být cenným zdrojem informací, které se v současných rodinách v rámci rodinné paměti již netradují. Babička se tak nejen v české kultuře stala jakousi zástupnou figurou, skrze kterou můžeme analyzovat nejen vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, ale i dobové tradice, zvyky a procesy. Jakou úlohu budou babičky v rychle se měnící společnosti naplňovat, ukáže budoucnost.

Obsah:

1) Předmluva k ediční řadě

2) Uvod

2.1) Babička jako téma bádání
2.1.1) Metody a koncepty
2.1.2) Gender a feminismus
2.1.3) Rodina
2.1.4) Stáří
2.2) Rozbor textů
2.2.1) Profily autorů a jejich babiček
2.2.2) Vlastnosti a vzhled babiček
2.2.3) Zbožnost a religiozita
2.2.4) Babička mě naučila...
2.2.5) Sociální vazby v rodině 2.2.6) U babičky doma
2.2.7) Vztahy s vnoučaty

3) Ediční poznámka

Anna Poláková-Mejsnarová
Reinhold Klaus
Ferdinand Chaloupek
Marianna Fragnerová
Milena Čupíková
Růžena Horová
Věra Holubářová
Franziska Meritz
Zdeňka Šmatová
Vlastimila Dobrotová
Libuše Kodymová
Růžena Klabanová
Anna Thomayerová
Anna Chlpíková
Ivana Koprnická
Dagmar Gregorová
Zdeňka Beranová
Jaroslava Tichá
Eva Veselá
František Pinek
Gerta Žandová
Jiřina Krupová
Svatava Martínková
Věra Pechová
Jaroslav Pátek

4)Závěr
5)Seznam literatury a pramenů
6)Summary, Zusammenfassung
7)Místní rejstřík

Historický ústav, Praha 2023, rozměr 16,5 x 23,5 cm, počet stran 307, česky, ISBN 978-80-7286-421-8