Bezděz 2018

Bezděz 2018
ISBN: 978-80-86319-31-5
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah:
Jaroslav Panáček: Editorial

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST SPOLEČENSKOVĚDNÍ

Jaroslav Panáček: Církvení život v České Lípě po husitských válkách
Martin Achenbrenner: Okrašlovací spolek v Zákupech (1895-1914)
Miloslav Sovadina: Redaktor karl Zimmermann
Martin Klement - Renata Mauserová: Dokské propagační materiály z první poloviny 20. století a jejich využití při výzkumu městského image

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ
Petr Brůha - Lukáš Blažej: Brouci (Coleoptera) čeledí Elateridae, Eucnemidae a Throscidae vybraných pískoven Českolipska
Miroslav Žemlička - Pavel Moravec: Katalog sbírky motýlů (Insecta: Lepioptera) Václava Klieště uložené ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě
Petr Mužák: Makrofauna a paleoekologie Ostrovských vrchů (Ralsko)
Jiří Adamovič - Josef Peroutka: Kruhové struktury v pískovcích jizerského souvrství u Doks

MATERIÁLY
Jaroslav Panáček - Michal Gelnar: Schürerové z Waldheimu na Krompachu a jeich huť
Michal Gelnar: Ryté sklo ze stanoviště sklárny Nová Huť (1750-1875) na katastru obce Svor
Martin Achenbrenner: Instrukce pro služebnictvo sloupských Kinských
Petr Havránek: Dobývání železných rud u Jablonného v Podještědí

DROBNOSTI
Jaroslav Panáček: Renesanční polyfonie v České Lípě
Zdeněk Rydygr: Barokní letohrádek vévody Julia Františka Sasko-Lauenburského v Zákupech
Michal Gelnar: Skleněný svět brouků Augusta Pevného

ZPRÁVY
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2017
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2017
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2017

KRONIKA
Marek Hofman - Jaroslav Slabý: 220. výročí Vísecké rychty v Kravařích u České Lípy
Ladislav Smejkal - Miloslav Sovadina: Běžte do České Lípy, to je výborné město... K jubileu Marie a Břetislava Vojtíškových
Miloslav Sovadina: Nestárnoucí Jaroslav Panáček

Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, rozměr 145 x 205 mm, 398 stran, Česká Lípa 2018, ISBN 978-80-86319-31-5, ISSN 1211-9172