Bezděz 2019

Bezděz 2019
ISBN: 978-80-86319-33-9
Availability: in stock
including VAT
your price195,00 Kč
ps
Obsah:

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST SPOLEČENSKOVĚDNÍ

Jaroslav Panáček: První velké dělení Berků z Dubé v letech 1391-1402
Jaroslav Panáček - Jaroslava Vondrová: In arte voluptas: Schlaraffa Polzana

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ
Jindřich Černý - Lukáš Blažej: Motýli (Lepidoptera) vybraných vřesovišť Českolipska
Jindřich Černý - Lukáš Blažej: Motýli (Lepidoptera) vybraných vřesovišť Českého Švýcarska
Jiří Chvalkovský - Ludvík Kašpar - Václav Klapka - Martin Petrželka: Příspěvek k fauně brouků (Coleoptera) čeledí Brentidae, Carabidae, Cerambycidae, Cleridae, Elateridae, Melandryidae, Prostomidae, Staphylinidae a Trogossitidae Českolipska
Josef Kadlec - Lukáš Blažej: Brouci vybraných pískoven a vřesovišť Českolipska (Coleoptera: Buprestidae, Cerambycidae a Scarabaeidae)

MATERIÁLY
Vladimír Peša: Mikroregion Jestřebí v pravěku
Michal Gelnar - Dana Rohanová: Zlomek skla z bývalého hradu Falkenburk a jeho analýza
Vladimír Peša: Vlastivědná bibliografie článků v novinách Deutsch Gabeler Zeitung a Niemser Zeitung

DROBNOSTI
Jaroslav Panáček: Technické a umělecké mistrovství Johanna Templera a Lebedův patent
Martin Aschenbrenner: Přeložení lesnické školy z Bělé pod Bezdězem do Nových Zákup v roce 1904
Stanislav Biman - Pavel Pilz: Bezděz řádovým hradem SS?
Jiří Rosol: S pamětnicí po stopách krompašské sklářské huti

ZPRÁVY
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2018
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2018
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2018
Jaroslav Panáček: Setkání vlastivědných pracovníků v roce 2018
Marek Hofman - Filip Švácha: Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku a Jablonecku
Marek Hofman - Jaroslav Slabý: Oprava článku...

KRONIKA
Helena Braunová: 170 let od založení firmy Eliase Palmeho v Kamenickém Šenově
etc.

Seznam autorů
Pokyny pro úpravu příspěvků...
Přehled dosud vydaných svazků Bezdězu

Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, rozměr 145 x 205 mm, 376 stran, Česká Lípa 2019, ISBN 978-80-86319-33-9, ISSN 1211-9172