Bezděz 2020

Bezděz 2020
ISBN: 978-80-86319-36-0
Availability: in stock
including VAT
your price240,00 Kč
ps
Obsah:
Jaroslav Panáček: Editorial

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST SPOLEČENSKOVĚDNÍ

Martin Benda: Velké příběhy velkého domu (Sonda do venkovského života 17.-20. století na Kravařsku)
Jaroslav Panáček: Růžový dvůr - zmizelý kout České Lípy

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ
Lukáš Blažej - Pavel Krásenský - Martin Švarc: Střevlíkovití a drabčíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) Novodvorského rybníka V. (obec Ralsko, severní Čechy)
Petr Mužák: Paleontologický průzkum odkryvů flyšoidní facie březenského souvrství u Kravař (Českolipsko)

MATERIÁLY
Michal Gelnar - Otto Kočí: Hmotná kultura sklářské osady se sklárnou Nová Huť (1750-1875) v Lužických horách
Martin Aschenbrenner: Obytné interiéry zámku ve Sloupu v Čechách na přelomu 19. a 20. století
Lukáš Blažej - Josef Všetečka: Potvrzení výskytu kudlanky Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) na Českolipsku (severní Čechy)
Ladislav Klapka - Jiří Chvalkovský - Josef Všetečka - Lukáš Blažej: Poznámky k výskytu kozlíčků rodu Saperda a některých dalších saproxylických brouků (Coleoptera: Cerambycidae, Cucujidae) v Zahrádkách a okolí (severní Čechy)

DROBNOSTI
Herald Skala: Odkud pocházejí lustry evangelicko-luteránských kostelů v regionu mezi městy Žitavou a Löbau?
Jaroslav Panáček: Továrna na kameninu a porcelán v Chlumu u Dubé
Tomáš Kraus: Synagoga ve Starých Splavech
Martin Aschenbrenner: Pobočka Českého svazu žen ve Svoru v posledních dvaceti letech své existence
Martin Aschenbrenner: Československý svaz mládeže ve Svoru (1960-1967)
Petr Havránek: Peřeje na Hamerském potoku

ZPRÁVY
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2019
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2019
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2019
Lukáš Blažej: Výstava severočeská entomologie - současnost
Jaroslav Panáček: Palné zbraně ze sbírky VMG

KRONIKA
Jaroslav Panáček: Tři čtvrtě století Michala Gelnara
Miloslav Sovadina: Jubilující PhDr. Jana Blažková

Seznam autorů
Pokyny pro úpravu příspěvků...
Přehled dosud vydaných svazků Bezdězu

Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, rozměr 145 x 205 mm, 344 stran, Česká Lípa 2020, ISBN 978-80-86319-33-9, ISSN 1211-9172