Bezděz 2023

Bezděz 2023
ISBN: ISBN 978-80-906878-9-9
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Bezděz

Vlastivědný sborník českolipska

Obsah:

Editorial. Lukáš Blažej

Články, studie, část společenskovědní
Hynek z Dubé (1276-1309). Miloslav Sovadina
Tvrz Tlustec u Jablonného v Podještědí. Jiří Úlovec
Pět století dvora Chvístec u Pavlovic. Jaroslav Panáček
Muzeum na zámku Lemberk,část 2 - Jak vypadalo? A co se s ním stalo? Kateřina Sommerová
Novinové články Ladislava Smejkala. Miloslav Sovadina

Články, studie, část přírodovědná
Střevlíkovití brouci lesního spáleniště v Jetřichovicích (severní Čechy). Lukáš Blažej
Současné možnosti sběru fosilií ze sedimentů svrchního cenomanu v okolí Maršovického vrchu (Dokeská pahorkatina). Petr Mužák

Materiály
Dvojí život Stráže u České Lípy. Historie jedné zaniklé osady. Jaroslav Panáček
Neznámá sklářská huť na katastru obce Horní Prask v Lužických horách. Michal Gelnar
Soupis majetku augustiniánského kláštera v České Lípe z 1. poloviny 18. století. Jaroslav Panáček
Nálezy hmotných pramenů po činnosti sklárny Augusta ve Falknově-Kytlicích. Michal Gelnar
Dobývání železných rud u Horního Sedla. Petr Havránek

Zprávy
Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska za rok 2022. Jaroslav Panáček
Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2022. Petr Kozojed
Zpráva o činnosti Vůastivědného muzea a galerie v České Lípe za rok 2022. Zdeněk Vitáček

Kronika
130 let Sklářského muzea v Novém Boru. Eliška Vavříčková
Malé muzeum, velké výročí. 100 let Sklářského muzea v Kamenickém Šenově. Helena Braunová
Mgr. Petr Havránek sedmdesátiletý. Jiří Adamovič

Seznam autorů

Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, rozměr 190 x 255 mm, 247 stran, Česká Lípa 2023, ISBN 978-80-906878-9-9, ISSN 1211-9172