Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 2008

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 2008
Availability: in stock
including VAT
your price172,50 Kč
ps
Obsah:

Články a studie
Jaroslav Panáček / Zaniklá farní ves Mnichov a její držitelé
Martin Aschenbrenner / Císař Ferdinand V. Dobrotivý očima děkanské kroniky
Robert Krejcar / Počátky periodického tisku v České Lípě
Martin Klement / Městské lázně v Doksech mezi lety 1906 až 1945
Petr Kühn / Tajemná vražda Josefa Kaufmanna z Horní Světlé v roce 1928 ve světle zpráv v soudobých novinách
Zuzana Raková / Kulturní aktivity českolipských spolků v meziválečném období (1918-1938)
Jana Blažková / „Odveďte to, oddělejte to a zahrabte to!“ Případ s nejasným koncem
Pavel Bezděčka - Klára Bezděčková / Mravenec rašelinný (Formica picea Nylander, 1846) na Českolipsku
Miroslav Honců - Ludvík Kašpar / Krasci (Buprestidae) Českolipska. Dodatek I.
Marta Plánská / Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Spravedlnost
Josef Slavíček / Příspěvek k poznání vyšších hub (Makromycety) Českolipska

Drobnosti
František Gabriel - Ivan Peřina / Zásobnice na hradě Houska ve světle posledních výzkumů
Michal Gelnar / Pohár faráře Georga Leopolda Ignaze Reisiga
Harald Skala / Ústup pruských vojsk severními Čechami roku 1757
Martin Aschenbrenner / Předbělohorské urbáře statku Horní Police
Jaroslav Beneš / Pomník padlým příslušníkům finanční stráže v Dolním Podluží u Varnsdorfu
Zdeněk Vitáček - Martin Pytloun / Vydra říční (Lutra lutra) na Českolipsku
Petr Kühn / Minerály opuštěného čedičového lomu na vrchu Lipka u Stráže pod Ralskem
Petr Havránek / Prokřemenění pískovců lužského hřbetu