Bohatství historického stavebního vývoje. Krušnohoří.

Bohatství historického stavebního vývoje. Krušnohoří.
Availability: in stock
including VAT
your price115,00 Kč
ps
Bohatství historického stavebního vývoje. Krušnohoří.
 
Obsah:
 
Tomáš Karel: Úvodní slovo
Karel Kuča: Krušnohorská města, jejich zakládání a urbanismus
Lubomír Zeman: Krušnohorká báňská města a specifika tradiční krušnohorské architektury
Iva Štěrbová: Krušnohoří v kartografických pramenech
Filip Prekop: Význam Krušnohoří v mladší a pozdní době bronzové
Jan Kilián: Historická topografie města Krupky. Východokrušnohorská paralela a předobraz Jáchymova
Tomáš Karel: Krušnohorské hrady - Hartenberk
Michael Rykl: Svědectví některých portálů (nejen) v Jáchymově. Akt přístupu nebo pobyt ve výstavném interiéru
Lubomír Zeman: Operativní průzkumy radnice čp. 1 v Jáchymově
Jan Anderle: Jáchymovský dům čp.4 v souvislosti s rožmberskou držbou.
Michal Urban: Historický cínový revír Hřebečná a jeho unikáty
Oldřich Motyčka: Blatenský vodní příkop - tichý svědek dávných časů
Petr Bohdálek: Důl Svornost a jeho význam pro světové kulturní dědictví
Manfred Hellmich: Zapojení českého Krušnohoří do projektového záměru "Montantegion Erzgebirge / Krušné hory - kulturní krajina UNESCO"
Seznam autorů