Ústřední pracoviště Praha

Produkty
1 … 20 z 54 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Fotografové šlechtici v zemích Koruny české skladem

460,00 Kč
skladem
Základem publikace je studium historického fotografického materiálu v depozitářích Národního památkového ústavu a ve Státních oblastních archivech.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 319 str., 230 x 225 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-085-6

Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české skladem

550,00 Kč
skladem
Kniha Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české je jedním z výsledků výzkumného projektu ,,Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 319 str., 235 x 225 mm, ISBN 978-80-7480-090-0

Ad unicum I/1 – od gotiky k manýrismu skladem

650,00 Kč
skladem
Pilotní publikace nové edice seznamuje čtenáře s uměleckými díly z fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 374 str., 245 x 280 mm, ISBN 978-80-7480-089-4

Zámecké kuchyně skladem

620,00 Kč
skladem
Publikace je založena na systematickém výzkumu domácích i zahraničních hradních, zámeckých, palácových, dvorních a dalších historických kuchyní a na studiu písemných a ikonografických pramenů a domácí a zahraniční literatury.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 231 str., 220 x 300 mm, ISBN 978-80-7480-093-1

Volný čas objektivem šlechty skladem

289,00 Kč
skladem
Do nedávné doby téměř neznámé soubory fotografií, dochované spolu s původním vybavením hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu, představují neobyčejně cennou součást kulturního dědictví
Národní památkový ústav, Praha 2016, 207 str., ISBN 978-80-7480-071-9

Třináctá komnata Napoleonova. skladem

349,00 Kč
skladem
Recenzovaná monografie, která je výsledkem výzkumného úkolu podpořeného Ministerstvem kultury ČR.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 328 s., 230 x 230 mm, bar., česky, anglické a francouzské reumé, ISBN 978-80-7480-087-0

Slzy a smích skladem

1 200,00 Kč
skladem
Třetí z řady publikací, zaměřených na nizozemské umění od 16. po 19. století z oblasti Holandska, Flander a posléze Belgie, vstupuje na pole náboženské a do oblasti moralizující satiry.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 238 str., 220 x 285 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-092-4

Scheurerův lístkový katalog - opočenská sbírka zbraní skladem

399,00 Kč
skladem
Publikace se zabývá kolekcemi zbraní a zbroje státního zámku Opočno
Národní památkový ústav, Praha 2017, 303 s., 210 x 275 mm, bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7480-0286-3

Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice: Britanika & Liechtensteiniana skladem

750,00 Kč
skladem
Záměrem publikace je seznámení odborné a laické veřejnosti se sbírkami ve správě Národního památkového ústavu, konkrétně s částí konvolutu sbírek na státním zámku v Lednici na Moravě.
Národní památkový ústav, Brno 2016, 300 str., 240 x 280 mm, ISBN 978-80-87967-05-8

Mariánský sloup v Poličce – Restaurování skladem

350,00 Kč
skladem
Autoři předkládají první díl publikace o restaurování mariánského sloupu v Poličce, jehož obsahem je popis průběhu první velké etapy restaurování – interdisciplinárních restaurátorských průzkumů, jejich vyhodnocení a využití pro potřeby restaurování.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 208 str., 215 x 280 mm, ISBN 978-80-7480-094-8

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu skladem

197,00 Kč
skladem
Metodika je koncipována tak, aby byla uplatnitelná na všech úrovních organizací a institucí pracujících s historickými fotografiemi, negativy a filmy a odpovídala potřebám specializovaných odborníků i neškolených a terénních pracovníků pořizujících prvotní evidenční zápis.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 139 str., 200 x 240 mm, ISBN 978-80-7480-077-1

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací skladem

273,00 Kč
skladem
Předkládaná metodika reaguje na aktuální potřebu širšího a kvalitativně vyššího zapojení fotografie do procesu poznání minulosti.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 96 str., 200 x 240 mm, ISBN 978-80-7480-076-4

Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění skladem

110,00 Kč
skladem
Předkládaná metodika obsahově navazuje na tituly Způsoby prezentace památek zahradního umění a Způsoby edukačního využití památek zahradního umění.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 112 str., ISBN 978-807480-067-2

Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek skladem

250,00 Kč
skladem
Národní památkový ústav, Praha 2017, 191 str., ISBN 978-80-7480-088-7

Formální vodní prvky v památkách zahradního umění skladem

140,00 Kč
skladem
Metodika je určena především majitelům a správcům památek zahradního umění, kterým přináší v ucelené podobě aktuální informace o používaných technologiích a náležitostech provozu vodních prvků stavební povahy.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 151 str., ISBN 978-80-7480-073-3

Dobroslav Líbal. Vědec, pedagog, památkář skladem

290,00 Kč
skladem
Sborník z konference pořádané r. 2011 k nedožitým stým narozeninám Dobroslava Líbala.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 160 s., 180 x 255 mm, čb, česky, ISBN 978-80-7480-074-0

Prostřený stůl na hradě Pernštejn skladem

950,00 Kč
skladem
Kritický katalog k tematické instalaci na státním hradě Pernštejn
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 2016, 300 x 225 mm, 223 str., ISBN 978-80-7480-064-1

Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů skladem

220,00 Kč
skladem
Metodika přináší souhrnný pohled na historické prameny, rozšiřující poznání o podobě zámeckého interiéru doby baroka, jeho dispozičním členění, interiérových dekoracích a vnitřním zařízení.
Národní památkový ústav, ústředcní pracoviště, Praha 2015, 200 x 240 mm, 168 str., ISBN 978-80-7480-037-5

Průvodce architekturou Telče skladem

349,00 Kč
skladem
Podrobný průvodce památkami města
Národní památkový ústav, generální ředitelství, Praha r. 2015, rozměr 136 x 234 mm, 368 s., bar., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-035-1