Ústřední pracoviště Praha

Products
1 … 20 from 52 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Hotel Intercontinental v Praze in stock

527,00 Kč
in stock
Publikace o slavném hotelu InterContinental je poctou ikonické stavbě Prahy z přelomu 60. – 70. let minulého století.
Národní památkový ústav, Praha 2019, 215 x 280 mm, 256 str., ISBN 978-80-7480-129-7

Dědictví pout zbavené in stock

650,00 Kč
in stock
Desítky let zanedbávané kulturní dědictví patřilo k nejsmutnějším odkazům komunistického režimu. Stovky chátrajících i záměrně likvidovaných památek se staly nejen svědectvím o nekulturnosti reálného socialismu, ale také velkou výzvou pro mladou demokracii.
Národní památkový ústav, generální ředitelství, Praha 2019, 272 str., 215 x 280 mm, ISBN 978-80-7480-141-9

Dokumentace kampanologických památek (metodika) in stock

290,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Praha 2018, rozměr 200 x 240 mm, bar., česky, ISBN 978-80-7480-100-6

Katalog Colloredo-Mansfeldské obrazárny in stock

690,00 Kč
in stock
Kniha veřejnosti poprvé zpřístupňuje historický pramen k jedné z nejvýznamnějších zámeckých obrazových sbírek v České republice, Colloredo-Mansfeldské obrazárně.
Národní památkový ústav, Praha 2018, rozměr 215 x 275 mm, 158 s., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7480-117-4

Fotografové šlechtici v zemích Koruny české in stock

460,00 Kč
in stock
Základem publikace je studium historického fotografického materiálu v depozitářích Národního památkového ústavu a ve Státních oblastních archivech.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 319 str., 230 x 225 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-085-6

Ad unicum I/1 – od gotiky k manýrismu in stock

650,00 Kč
in stock
Pilotní publikace nové edice seznamuje čtenáře s uměleckými díly z fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 374 str., 245 x 280 mm, ISBN 978-80-7480-089-4

Zámecké kuchyně in stock

620,00 Kč
in stock
Publikace je založena na systematickém výzkumu domácích i zahraničních hradních, zámeckých, palácových, dvorních a dalších historických kuchyní a na studiu písemných a ikonografických pramenů a domácí a zahraniční literatury.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 231 str., 220 x 300 mm, ISBN 978-80-7480-093-1

Volný čas objektivem šlechty in stock

289,00 Kč
in stock
Do nedávné doby téměř neznámé soubory fotografií, dochované spolu s původním vybavením hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu, představují neobyčejně cennou součást kulturního dědictví
Národní památkový ústav, Praha 2016, 207 str., ISBN 978-80-7480-071-9

Třináctá komnata Napoleonova. in stock

349,00 Kč
in stock
Recenzovaná monografie, která je výsledkem výzkumného úkolu podpořeného Ministerstvem kultury ČR.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 328 s., 230 x 230 mm, bar., česky, anglické a francouzské reumé, ISBN 978-80-7480-087-0

Slzy a smích in stock

1 200,00 Kč
in stock
Třetí z řady publikací, zaměřených na nizozemské umění od 16. po 19. století z oblasti Holandska, Flander a posléze Belgie, vstupuje na pole náboženské a do oblasti moralizující satiry.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 238 str., 220 x 285 mm, česky a anglicky, ISBN 978-80-7480-092-4

Scheurerův lístkový katalog - opočenská sbírka zbraní in stock

399,00 Kč
in stock
Publikace se zabývá kolekcemi zbraní a zbroje státního zámku Opočno
Národní památkový ústav, Praha 2017, 303 s., 210 x 275 mm, bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-7480-0286-3

Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice: Britanika & Liechtensteiniana in stock

750,00 Kč
in stock
Záměrem publikace je seznámení odborné a laické veřejnosti se sbírkami ve správě Národního památkového ústavu, konkrétně s částí konvolutu sbírek na státním zámku v Lednici na Moravě.
Národní památkový ústav, Brno 2016, 300 str., 240 x 280 mm, ISBN 978-80-87967-05-8

Mariánský sloup v Poličce – Restaurování in stock

350,00 Kč
in stock
Autoři předkládají první díl publikace o restaurování mariánského sloupu v Poličce, jehož obsahem je popis průběhu první velké etapy restaurování – interdisciplinárních restaurátorských průzkumů, jejich vyhodnocení a využití pro potřeby restaurování.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 208 str., 215 x 280 mm, ISBN 978-80-7480-094-8

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací in stock

273,00 Kč
in stock
Předkládaná metodika reaguje na aktuální potřebu širšího a kvalitativně vyššího zapojení fotografie do procesu poznání minulosti.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 96 str., 200 x 240 mm, ISBN 978-80-7480-076-4

Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění in stock

110,00 Kč
in stock
Předkládaná metodika obsahově navazuje na tituly Způsoby prezentace památek zahradního umění a Způsoby edukačního využití památek zahradního umění.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 112 str., ISBN 978-807480-067-2

Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek in stock

250,00 Kč
in stock
Národní památkový ústav, Praha 2017, 191 str., ISBN 978-80-7480-088-7

Formální vodní prvky v památkách zahradního umění in stock

140,00 Kč
in stock
Metodika je určena především majitelům a správcům památek zahradního umění, kterým přináší v ucelené podobě aktuální informace o používaných technologiích a náležitostech provozu vodních prvků stavební povahy.
Národní památkový ústav, Praha 2016, 151 str., ISBN 978-80-7480-073-3

Dobroslav Líbal. Vědec, pedagog, památkář in stock

290,00 Kč
in stock
Sborník z konference pořádané r. 2011 k nedožitým stým narozeninám Dobroslava Líbala.
Národní památkový ústav, Praha 2017, 160 s., 180 x 255 mm, čb, česky, ISBN 978-80-7480-074-0

Prostřený stůl na hradě Pernštejn in stock

950,00 Kč
in stock
Kritický katalog k tematické instalaci na státním hradě Pernštejn
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 2016, 300 x 225 mm, 223 str., ISBN 978-80-7480-064-1

Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů in stock

220,00 Kč
in stock
Metodika přináší souhrnný pohled na historické prameny, rozšiřující poznání o podobě zámeckého interiéru doby baroka, jeho dispozičním členění, interiérových dekoracích a vnitřním zařízení.
Národní památkový ústav, ústředcní pracoviště, Praha 2015, 200 x 240 mm, 168 str., ISBN 978-80-7480-037-5