Brněnské nádraží. Nové pojetí rekonstrukce železničního uzlu a osobního nádraží

Brněnské nádraží. Nové pojetí rekonstrukce železničního uzlu a osobního nádraží
Availability: in stock
including VAT
your price95,00 Kč
ps

Mgr. Martin Číhalík, Mgr. Barbora Číhalíková, Mgr. Eva Staňková, Mgr. Tomáš Vícha, PhDr. Iloš Crhonek, Ing. Arch. Zdeněk Michal


Brněnské nádraží. Nové pojetí rekonstrukce železničního uzlu a osobního nádraží


Brněnské hlavní vlakové nádraží a jeho poloha jsou již několik let aktuálním praktickým, politickým, ale hlavně sporným tématem. Protože z historického hlediska nejde zdaleka o spor první, rozhodlo se brněnské pracoviště Národního památkového ústavu připravit drobnější publikaci, jejímž úkolem je informovat o historických souvislostech vzniku brněnského nádraží a jeho postupného napojování na ostatní železniční síť, o jeho rozvoji, rozšiřování a o desítkách změn a problémů, které existenci železniční dopravy v Brně provázely po celá desetiletí až do současnosti. Předkládá rovněž prezentaci návrhu rekonstrukce železničního uzlu v Brně, který stojí mezi oběma medializovanými krajními variantami – odsunout nebo neodsunout.


Obsah:

Mgr. Martin ČÍHALÍK, Mgr. Barbora ČÍHALÍKOVÁ, Mgr. Eva STAŇKOVÁ, Mgr. Tomáš VÍCHA: Stavební vývoj výpravní budovy nádraží v Brně 

PhDr. Iloš CRHONEK: Třetí alternativa nádraží 

Ing. arch. Zdeněk MICHAL: Rekonstrukce železničního uzlu v Brně a nového osobního nádraží