Čachnov a Karlštejn

Čachnov a Karlštejn
ISBN: 978-80-87170-80-9
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Dana Novotná

Čachnov a Karlštejn

Obraz kolonizace česko-moravského pomezí

Obsah:

Poloha
Pravěk a středověk - Starý Karlštejn
Rychmburské panství
Kolonizace
  • Sklářství
  • Těžba a zpracování rudy
Náboženský život po třicetileté válce
Hospodářské využití krajiny za Kinských
  • Lesnictví
  • Hospodářské dvory
  • Obornictví
Panské stavby v Čachnově a Karlštejně
Panská budova v Čachnově
Lovecký zámeček Karlštejn
Obraz lokality v druhé polovině 18. století
Osady zložené v 18. století
  • Čachnov
  • Ruda
  • Karlštejn
  • Cikánka (dnes Česká Cikánka)
Prameny a literatura

Nakladatelstvá Ing. Petr Mikota, Plzeň 2021, rozměr 148 x 210 mm, 52 s., čb. s barevnou vložkou, ISBN 978-80-87170-80-9