Castellologica Bohemica 16

Castellologica Bohemica 16
ISBN: 978-80-261-0571-8
Availability: in stock
including VAT
your price227,00 Kč
ps
Josef Hložek, Petr Menšík (eds.)

Castellologica Bohemica 16

Obsah:

Studie
František Gabriel, Lucie Kursová: Královský palác a kaple na hradě Bezdězu a jejich proměny
Petr Chotěboř: Královská oratoř v katedrále sv. Víta, zjištění při její nejnovější konzervaci
Milan Sýkoara: Stavební podoba a historie hradu Nový Žeberk (okr. Chomutov)
František Záruba: Příspěvek k otázce královských hradů v dolním Posázaví
David Novák: České "tvrze": kritická analýza soušasného stavu poznání
Tomáš Karel, Vilém Knoll: Hrady na Chebsku jako reprezentanti moci
Minal Procházka: Hrady severozápadního Chorvatska v držení Jana Vítovce
Zlata Gersdorfová: Přestavby českokrumlovského hradu za Oldřicha II. z Rožmberka
Josef Hložek: K možnostem interpretace stavebního vývoje kaple hradu Velešín, okr. Český Krumlov

Konference, pracovní setkání, workshopy
Pavel Vařeka: Konference Křivoklát 2016

Jubiela, vzpomínky
František Gabriel: Odešel Prof. dr. hab. Leszek Kajzer
Ondřej Chvojka, Petr Menšík: Sedmdesát let Jiřího Fröhlicha
Miroslav Plaček: Vzpomínka na Zdeňka Měřínského

Recenze
František Gabriel: Václav Moucha, Bořivoj Nechvátal, Ladislav Varadzin et al.: Vyšehrad. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie. Praha 2015
Josef Hložek: Lehký I.,Sýkora M. (eds): Oltářík. Hrad Jakoubka z Vřesovic. Most 2015
Josef Hložek: Lehký I.,Sýkora M. (eds): Pyšná sídla mocných. Most 2014
Jiří Slavík: František Záruba: Hradní kaple II. Doba Lucemburská. Univerzita Karlova v Praze. Praha 2015

Seznam autorů

Západočeská univerzita v Plzni, r. 2015, rozměr 210 x 297 mm, 182 s., čb., česky, ISBN 978-80-261-0571-8