History, theory, educative texts

Products
1 … 5 from 5 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Nepohodlná sestra modernizace. Památková péče a vltavská kaskáda vodních děl in stock

787,00 Kč
in stock
Vltava a její kaskáda - velký památkářský příběh
Národní památkový ústav, ÚOP České Budějovice, r. 2023, rozměr 165 x 240 mm, 351 s., čb, česky, ISBN 978-80-88446-05-7

Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách in stock

1 000,00 Kč
in stock

Živá památka in stock

450,00 Kč
in stock
Eseje o tom, jak zapojit památky do současného života.
Památky nechráníme pouze pro ně samotné, ale především pro kulturní hodnoty, jichž jsou nositeli a které jsou důležité pro člověka a společnost. Mohli bychom tedy říci, že památky chráníme proto, aby zlepšovaly lidský život, současný i budoucí.
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Praha 2022, 245 x 175 mm, 240 str., bar., česky,
ISBN 978-80-88377-41-2

Inspiration muzejní pedagogiky in stock

176,00 Kč
in stock
Kniha předkládá (zejména muzejním profesionálům) výběr poznatků z oblasti muzejní pedagogiky, soustředěný za dobu sedmnáctiletého působení Dětského muzea.
Dětské muzeum - Centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu, Brno 2010, 190 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-7028-361-5

Katechismus památkové péče in stock

200,00 Kč
in stock
Klasická stať z roku 1916 představuje jednoduchou srozumitelnou formou základní etické aspekty přístupu k památkám a péče o ně, které jsou zcela nadčasové a platné dodnes.
Vydal NPÚ, Praha 2004, 195 str., 180 x 260 mm, ISBN 80-86234-55-X