Castellologica Bohemica 17

Castellologica Bohemica 17
ISBN: 978-80-261-0747-7
Availability: in stock
including VAT
your price591,00 Kč
ps
Josef Hložek, Petr Menšík (eds.)

Castellologica Bohemica 17


Obsah:

Studie
František Gabriel – Lucie Kursová: Otázky k rozsahu a podobě hradu Skály (Bischofstein)
Jaroslav Panáček: Vykopávky v roce 1833 na hradě u Velenic (okr. Česká Lípa)
Josef Unger – František Kořínek – Pavel Kořínek: Nová zjištění z hradu Kraví Hora u Kuroslep (okr. Třebíč)
David Vích – Tomáš Bek – Miloš Kudrnovský – Josef Švejnoha – Zuzana Vařeková – Renata Veselá: Rekonstrukce hradu v Brandýse nad Orlicí v letech 2013−2016
Zlata Gersdorfová: Sakrální prostory českokrumlovského hradu
Magdalena Biedermanová – Miroslava Cejpová: Příspěvek k poznání topenišť Ludvíkova křídla Pražského hradu
Vojtěch Večeře: Klášter, nebo hrad? Rezidence litomyšlských biskupů v letech 1344–1421, její hypotetická rekonstrukce a klasifikace
Jan Boukal: Hospodářská instrukce jako pramen poznání života na hradech na prahu raného novověku (Na příkladu instrukce pro křivoklátského hejtmana Albrechta z Vřesovic z roku 1528)
Karel Hamberger: Hrad Kynšperk nad Ohří
Dalibor Janiš – Jan Štětina: Historie a stavební vývoj středověkého hradu a renesančního zámku v Holešově
Petr Kastl: Úloha Nového Herštejnu v česko–bavorském konfliktu
Kateřina Blažková: Tvrz v Pšovlkách (okr. Rakovník). Výzkum vodního příkopu tvrze
František Záruba: Příspěvek k poznání středověké podoby Nového Hradu u Jimlína (okr. Louny)
Josef Hložek – Petr Menšík: Hrad Věžka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabulkách Václava Uchytila

Konference, pracovní setkání, workshopy
Josef Hložek: Konference Křivoklát 2017

Recenze
František Záruba: Lenka Bobková – Tomáš Velička ve spolupráci s Mladou Holou a Janem Zdichyncem: Jan Zhořelecký, třetí syn Karla IV. Praha 2016.
Zlata Gersdorfová: Roman Lavička – Ladislav Čapek – Jiří Fröhlich – Jiří Havlice – Rudolf Krajíc – Lukáš Reitinger: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců. České Budějovice 2016.
František Záruba: Roman Lavička – Ladislav Čapek – Jiří Fröhlich – Jiří Havlice – Rudolf Krajíc – Lukáš Reitinger: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců. České Budějovice 2016.

Seznam autorů

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2017, rozměr 210 x 297 mm, 428 str., čb., česky, ISBN 978-80-261-0747-7