Castellologica bohemica 18

Castellologica bohemica 18
ISBN: 978-80-261-0840-5
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Castellologica bohemica 18

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.

Obsah:

Studie
František Gabriel, Lucie Kursová: Stavební dějiny v archeologii na příkladu Starého zámku ve Škvorci (okr. Praha-východ)
Karel Hamberger: Hrad Reichstein (okr. Schwandorf) v česko-bavorském pohraničí a jeho konzervace ve 20. století
Daniel Kovář: Munitio sive fortalitium. Označování panských sídel na dominiu pánů z Rožmberka v písemných pramenech. Diskusní příspěvek
Jan Musil: Novověká jímka na hradě Košumberku
Stanislav Vohryzek: Možnosti studia moravské středověké šlechty a jejich sídel na základě písemných pramenů - případová studie redion Jemnicka
František Záruba: Karlswald, zapomenutý hrad Karla IV.?
Aleksander Andrejewski, Jan Salm: The Castle in Pińczów: Research, Protection and Exposition of Relics
Bogusz Wasik: The beginnings of castles in the Teutonic Knights' state in Prussia
Bogusz Wasik, Marcin Wiewóra: Castra Terrae Culmensis - the Results of New Studies of Castles in Chełmno Land (Starogród und Unisław)

Konference, pracovní setkání, workshopy
Josef Hložek: Konference Křivoklát 2018

Recenze
Jan Boukal: Tomáš Velička (ed.): Písemné prameny k dějinám hradu Kašperk (do počátku 17. století). Kašperské Hory 2017

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2018, rozměr 210 x 297 mm, 230 str., čb., česky, ISBN 978-80-261-0840-5