Castellologica bohemica 19

Castellologica bohemica 19
ISBN: 978-80-261-0950-1
Availability: in stock
including VAT
your price291,00 Kč
ps
Castellologica bohemica 19

Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.

Obsah:

Studie
Martin Lacina - Jan Musil: Aktuální stav poznání hradu Rabštejnka (okr. Chrudim) a jeho hmotné kultury
Petr Kastl: Obytné věže (donjony) vybudované ve 14. století a možnosti jejich stavebního provedení na příkladech šlechtických hradů v Plzeňském kraji
Daniel Kovář: Doklady o stavební podobě zaniklých tvrzí v Machovicích na Českobudějovicku
Jaroslav Panáček: Anselm a Předbor z Ronova - ale ze kterého?
Bogusz Wasik: Monumental Castle Architecture in Teutonic's Prussia. Development and Building Techniques
Anna Marciniak-Kajzer: Motte-and-Bailey Castles and Problems With Dating Their Origins in Poland

Kronika
Jaroslav Panáček: Netradiční laudatio Františku Gabrielovi k sedmdesátinám
Josef Hložek: František Gabriel jako vedoucí Katedry archeologické FF ZČU v Plzni a vedoucí redaktor časopisu Castellologica bohemica
Zlata Gersdorfová: Nekrolog Petra Rožmberského

Konference, pracovní setkání, workshopy
Josef Hložek: Konference Křivoklát 2019

Recenze
Zlata Gersdorfová: Miroslav Dejmal - Libor Jan - Rudolf Procházka (edd.): Na hradech a tvrzích, Praha 2019
Zlata Gersdorfová: Michal Doskočil - Tomáš Durdík - Viktor Sušický: Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Jižní Čechy, Praha 2019
Zlata Gersdorfová: Dalibor Janiš - Radim Vrla a kol.: Hrady Zlínského kraje, Lukov 2018
Josef Unger: Zahraniční periodika

Zprávy z redakční rady
Seznam autorů

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2019, rozměr 210 x 297 mm, 198 s., čb., příspěvky česky, polsky a anglicky s německým resumé, ISBN 978-80-261-0950-1