Castellologica bohemica 2

Castellologica bohemica 2
ISBN: ISBN nezjištěno
Availability: in stock
including VAT
your price120,00 Kč
ps
PhDr. Tomáš Durdík, CSc.

Castellologica bohemica 2

Obsah:

Studie
Tomáš Durdík - Pavel Bolina, Kaple vrcholně středověkých hradů
František Gabriel - Jaroslav Panáček, Vývoj panských sídel na horním území Novozámeckého panství/1.část/
Tomáš Durdík, Stavební podoba jižního nároží hradu Lichnice v souvislosti s jeho počátky

Monografie
Zdeněk Procházka, Postavení hradu na Velkém Kouřimu ve vývoji českého hradního stavitelství
Zdeněk Fritz - Josef Miler - Tomáš Tomíček - Petr Valenta, Povrchový průzkum hradu v Oráčově
Jan Muk - Jan Urban, Dějiny a stavební vývoj hradu v jihočeských Nových Hradech
František Musil, Neznámý hrad v katastrálním území Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
Dobroslav Líbal - Petr Macek - Jan Urban, Hrad Klapý - Házmburk
Jan Anderle - Petr Rožmberský - Vladimír Švábek, Hrad Komberk
Jiří Úlovec, Volfartické tvrze
Petr Kotrle - Hana Krejčiříková - Miroslav Plaček, Zaměření drahotušského hradu
Jiří Fröhlich, Středověká opevnění kolem hradu Zvíkova
Zdeněk Měřínský - Miroslav Plaček, Terénní pozůstatky fortifikačních systémů v předpolí hradu Cornštejna /k.ú. Bítov, okr. Znojno/
Jan Sommer, Kostelní hrad v Novém Slavkově
Petr Chotěbor - Jiří Úlovec, Příspěvek k dějinám a stavebnímu vývoji tvrze v Dřevčicích
Tomáš Durdík - Petr Chotěbor - Jana Sekařová, Povrchový průzkum tvrzišť a zaniklé středověké vesnice Mastnice
František Kašička - Luboš Lancinger, Bývalá tvrz v Třebotově u Prahy
Jiří Slavík, Stavebně historický průzkum zámku Orlice
Jiří Úlovec, Zaniklá tvrz a zámek Schönstein
Michael Rykl, Povrchový průzkum tvrze v Chotči a zaniklé fortifikace na Škrábku

Militaria
Josef Unger, Předhusitský bojový cep z lelekovického hradu

Každodenní život
Tomáš Durdík - Zdeněk Hazlbauer, Pozdně gotické a renesanční kachle ze serverního parkánu horního hradu na Křivoklátě. 1. část
Zdeněk Hazlbauer, Hromadný nález renesančních kachlů na hradě Točníku
Tomáš Durdík - Zdenka Nemeškalová-Jirdoudková, Nádoba s depotem mincí z černínské sbírky v Jindřichově Hradci

Materiálie
Jaroslav Bašta, K otázce chybné datace některých pravěkých opevnění
Jiří Helinger - David Pech, Průzkum zaniklé tvrze Suchý hrad /okr.Jičín/
Jan Anderle, Nedostavěný hrad u Strašína /okres Klatovy/
Zdeněk Procházka, Výsledky povrchového průzkumu opevněné lokality u Kapucína
Zuzana Sklenářová, Neznámý středověký hrádek u Lovčic na Sedlčansku
Jaroslav Novák, Předsunuté opevnění města Jindřichova Hradce
Petr Randus, Nález neznámého openěného sídla u Loubí, obec Holany, okr. Česká Lípa

Bibliografie
Petr Rožmberský, Časopis turistů. /Anotovaná bibliografie/.1. část

Bibliografická referativní a informativní služba
Monografie
Periodika
Separata
Přílohy

Archeologický ústav ČSAV Praha ve spolupráci s Památkovým ústavem středním Čech, Památkovým ústavem severních Čech, Západočeským muzeem Klubem Augusta Sedláčka, Praha 1991, rozměr 210 x 297 mm, 396 str., čb., česky, ISBN