Castellologica bohemica 3

Castellologica bohemica 3
ISBN: ISBN 80-901026-6-2
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
PhDr. Tomáš Durdík, CSc.

Castellologica bohemica 3

Obsah:

Studie
František Gabriel - Jaroslav Panáček: Vývoj panských sídel na horním území Novozámeckého panství (2.část)

Monografie
Tomáš Durdík - Ja Frolík: Hrad Vildštejn na Chrudimsku
Příloha I
Iva Ebelová - Ladislav Svoboda: Hradní areál v Ledči nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
Pavel Vařeka: Povrchový průzkum hradu Příběničky (okr. Tábor)
Jan Anderle: Petrovické hrady
Jan Frolík - Jiří Sigl: Zjišťovací výzkum na hradě Lichnici v roce 1991
Jan Anderle - Eva Černá - Albert Kirsche: Neznámý hrad u Brandova v Krušných horách
Jan Anderle - Zdeněk Procházka - Vladimír Švábek: Hrad Hus a jeho obležení
Jiří Slavík: Povrchový průzkum hradu Rýzmburka
František Gabriel - Jaroslav Panáček: Hrad Stohánek
Karel Kuča: Vodní hrad v Chlumci nad Cidlinou
Jan Muk: Tvrz Cuknštejn bei Nové Hrady ( Gratzen)
Lubor Smejtek - Karel Nováček: Výsledky archeologického výzkumu na zámku v Rožmitále pod Tremšínem (okr. Příbram)
Miroslav Plaček - Rudolf Procházka: Hrad Vildenberk - zrod a zánik jednoho dominia
Pavel Břicháček: Dvorec u Poněšic - Dobřejovic (okr. Č. Budějovice)
Petr Chotěbor - Michael rykl: Stavebně historický průzkum tvrze v Měcholupech
Jiří Úlovec: O bývalé tvrzi v Čejkovech
Jan Pešta: Středověké feudální sídlo v Květnici
Jiří Fröhlich: K otázce stáří valů Hrochova Hrádku
Josef Miler - Petr Valenta: Povrchový průzkum Hrádku u České Břízy
Jan Anderle - Petr Rožmberský - Vladimír Švábek: Výsledky povrchového průzkumu cisterciáckých dvorů na Plzeňsku
Petr Macek: Opevněný kostel sv. Ondřeje v Lubech

Militaria
Zdeněk Měřínský - Rostislav Nekuda: Dva nové nálezy pozůstatků ručních palných zbraní z Moravy (předběžná zpráva)
Karel Stránský - Vladimír Ustohal: Rozměrová a materiálová analýza hákovnice a píšťaly

Každodenní život
Tomáš Durdík - Zdeněk Hazlbauer: Gotické a renesanční kachle z východního křídla předzámčí v Kostelci nad Černými lesy
Tomáš Durdík - Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Tolarový depot z hradu Křivoklátu
Příloha II

Materiálie
Vilém Bárta: Možnosti metod užité geofyziky při výzkumu feudálních sídel
Karel Sklenář: K historii zkoumání hrádku u Chříče na Rakovnicku
František Gabriel - Jaroslav Panáček: Bezejmenný hrad u Kluku
Miroslava Cejpová: Příspěvek k podobě pozdně gotického hradu v Litomyšli
Jan Čížek - Jiří Slavík: Dřel (Závrší)
Miroslav Plaček: Kuklvejt a Hus. Poznámky k obrazu těchto hradů v literatuře a jejich reálné podobě
Libor Gottfried: Nejstarší kresby hradu Karlštejna

Bibliografie
Petr Rožmberský: Časopis turistů (anotovaná bibliografie) 2.část


Bibliografická referativní a informativní služba
Monografie
Periodika

Archeologický ústav ČSAV Praha ve spolupráci s Památkovým ústavem středním Čech, Památkovým ústavem severních Čech a Klubem Augusta Sedláčka, Praha 1993, rozměr 210 x 297 mm, 396 str., čb., česky, ISBN 80-901026-6-2