Castellologica bohemica 4

Castellologica bohemica 4
ISBN: ISBN 80-901026-8-9
Availability: in stock
including VAT
your price195,00 Kč
ps
PhDr. Tomáš Durdík, CSc.

Castellologica bohemica 4

Obsah:

Studie
Tomáš Durdík: Výzkum středověkých hradů v západních a jižních Čechách
František Gabriel - Jaroslav Panáček: Vývoj panských sídel na Horním území novozámeckého panství (dokončení)
Rudolf Procházka: Od Obřan k Novému hradu

Monografie
Tomáš Durdík: K interpretaci výsledků archeologického výzkumu jižního nároží hradu Lichnice
Dobroslav Líbal: Architektonické proměny hradu Český Šternberk
Lubomír Lancinger - Jan Muk: Stavební vývoj hradu Orlíka nad Vltavou
Jan Frolík - Jiří Sigl: Nové poznatky o Hradišti nad Semteší (k. ú. Sovolusky, okr. Pardubice)
Ivana Boháčová - Jan Frolík: Záchranný výzkum na hradě v Mladé Boleslavi
Karel Kuča: Vodní hrad v Chlumci nad Cidlinou (dodatek)
Jan Čížek - Jiří Slavík: Raně novověké opevnění náchodského zámku
Michael Rykl: Hrad Kost vzorem pro tvrz v Buzicích?
Petr Chotěbor: Povrchový průzkum tvrze ve Vlksicích
Michael Rykl: Proměny a souvislosti středověkých staveb ve Vyšehořovicích u Českého Brodu
Jan Urban: Feudální sídlo v Souticích - jeho dějiny, držitelé a stavební vývoj
Jan Anderle - Petr Rožmberský: Zaniklý kokot, ves a šlechtická sídla
Jiří Úlovec - Michael Rykl: Tvrz v Jiřicích, okres Praha - východ
Pavel Bolina: Frejštejn - hrad Jindřicha z Lipé?
Miroslav Plaček: Upřesnění stavebně historického vývoje jádra hradu Pernštejna ve středověku
Rudolf Procházka: Svitávka - Hradisko v 11. - 15. stol.
Jiří Kohoutek: Nový neznámý hrádek na sklaném v Hostýnských vrších

Militaria
Petr Meduna: Povrchový průzkum komplexu obléhacích prací u Konopiště z let 1467 - 1468
Jana Ptáčková - Josef Unger: Meč z lelekovického hradu
Vladimír Brych : Středověký tesák z tvrze Martinic a problémy studia krátkých jednobřitých zbraní

Každodenní život
Tomáš Durdík - Zdeněk Hazlbauer: Pozdně gotické a renesanční kachle ze severního parkánu
Lubomír Peške: Srovnání osteologických nálezů ze středověkých hradů Krašova a Tetína
Leszek Kajzer: K problematice tzv. husitské keramiky v Polsku

Materiálie
Martin Gojda: Fotografická dokumentace českých hradů v programu letecké archeologie AÚ AVČR
Petr Durdík - Tomáš Durdík - Dagmar Nováková: Feudální sídla v leteckém snímkování Prahy
Eva Kamenická: Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Rábí ve světle archeologických výzkumů
Pavel Vařeka: Záchranný archeologický výzkum na Konopišti (okr. Benešov) v roce 1992
Jan Sommer: Nález gotických architektonických článků na hradě Točník
Jiří Slavík: Středověké architektonické články z hradu Potštejna (o. Rychnov nad Kněžnou
Jan Čížek: Smlouva na stavbu "tvrze" ve Slaném v Kladsku
Petr Randus - Miroslav Dostál: Nález opevněné lokality u Dubé na katastru oce Korce
Karel Kuča: Zvonice jako fortifikační stavby?

Bibliografie
Michal Dragoun: Božeňsko
Addenda: Petr Rožmberský: Časopis turistů (anotovaná bibliografie) 2.část

Bibliografická referativní a informativní služba
Monografie
Periodika
Příloha

Archeologický ústav AV ČR Praha, Praha 1994, rozměr 210 x 297 mm, 398 str., čb., česky, ISBN 80-901026-8-9