Castrum Pragense 5 - Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378 I

Castrum Pragense 5 - Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378 I
Availability: in stock
including VAT
your price285,00 Kč
ps
Marek Suchý

Publikační řada vydávaná Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i. věnovaná starším dějinám Pražského hradu. Přednost mají texty z oboru archeologie, dějiny umění a architektury, historie a archivnictví.

Z obsahu:

Úvod
Prameny
Literatura
Řízení a financování stavby, kamenická huť
Stavební kámen
Stavební dřevo
Zdění
Železo, železné a dřevěné nářadí
Jeden rok na stavbě katedrály (1373)
Sociální stratifikace ve světle týdenních účtů
Závěř
Poznámky
Tabulky
Grafy
Obrazové přílohy
Mapy
Resumé
Prameny, literatura