Castrum Pragense 6 - Katalog románských architektonických článků z výzkumů na Pražském hradě

Castrum Pragense 6 - Katalog románských architektonických článků z výzkumů na Pražském hradě
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
J. Maříková-Kubková

Publikační řada vydávaná Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i. věnovaná starším dějinám Pražského hradu. Přednost mají texty z oboru archeologie, dějiny umění a architektury, historie a archivnictví.

Sborníkové číslo vydané u příležitosti 80. výročí archeologického výzkumu Pražského hradu

Obsah:


Ivan Borkovský: Pražský hrad
Zuzana Všetečková: Nástěnné malby v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě
Milena Bartlová: Nástěnné malby legendy o sv. Václavu ve světcově kapli Svatovítské katedrály
Jan Frolík, Václava Siglová: Poznámky ke konzervování církevního náčiní z hrobů na Pražském hradě
Dušan Foltýn, Jana Maříková-Kubková: Hrobová kaple knížete Břetislava II. při bazilice sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě
Jana Maříková-Kubková, Milena Bravermanová, Adriano Kováč, Roman Křivánek, Petr Měchura, Jan Mrlina, Jiří Šindelář, Monika Šindelářová, Bohuslav Vácha, Josef Vandělík: Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě
Gabriela Dubská: Výzkum v prostoru Prašného mostu na Pražském hradě v roce 2001
Antonín Zeman, Eliška Růžičková, Anna Langrová, Jan Frolík, Jan Válek, Zuzana Slížková: Malty z kostela Panny Marie z 9.-11. století na Pražském hradě: mineralogické a petrografické složení