Castrum Pragense 7, Díl I.1 - Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích

Castrum Pragense 7, Díl I.1 - Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích
Availability: in stock
including VAT
your price518,00 Kč
ps

Editor: K. Tomková

Publikace zpřístupňuje výsledky projektu z let 2001-2003. Představuje Pražský hrad nejen jako sídlo světské i duchovní elity, ale jako místo jejího posledního odpočinku od sklonku 9. století do novověku. Pozornost je věnována pohřebnímu ritu a hrobové výbavě příslušníků elity i dalších hradních obyvatel. Publikovány jsou výsledky mezioborové spolupráce v oblasti analýz kovových šperků a skleněných korálků. Závěrečný blok příspěvků podává základní informace o raně středověkém a novověkém horizontu pohřbívání v prostoru u Jízdárny, mj. v kontextu se studiem georeliéfu severního předpolí Pražského hradu. Resumé a katalog raně středověkých pohřebišť tvoří obsah dílu I.2.

Obsah:


Úvodem

Topografie pohřbívání v areálu Pražského hradu a na jeho předpolích
Hroby přemyslovských knížat na Pražském hradě
Exkurs 1: K hrobu č. 98 v bazilice sv. Jiří
Exkurs 2: K nové interpretaci dvou nálezů z královské hrobky
Hroby králů a jejich příbuzných na Pražském hradě
Hroby světců českého původu na Pražském hradě
Hroby významných představitelů duchovního stavu na Pražském hradě
Exkurs: Hroby významných duchovních vně baziliky sv. víta
K odrazu sociální struktury v hrobových nálezech na raně středověkých pohřebištích na Pražském hradě a jeho předpolích
Pohřební ritus naPražském hradě a jeho předpolích ve středověku a novověku - charakteristika a vývoj
Exkurs: Žárový hrob v Praze - naLoretánském náměstí
Několik poznámek k archeologickému studiu novověkého pohřbívání v Čechách (Úvod ke studiu novověkých pohřebišť na Pražském hradě)
Hmotná kultura raně středověkých pohřebišť Pražského hradu a jeho předpolí
Exkurs 1: Kování z hrobu 26 na pohřebišti Jízdárna
Exkurs 2: Poznámky k měči z hrobu bojovníka na III. nádvoří Pražského hradu
Raně středověký kovový šperk z pohřebišť Pražského hradu a jeho předpolí z pohledu rengenové-flurescenční analýzy
Raně středověké skleněné korálky z Pražského hradu a jeho předpolí - typologická a chemická klasifikace nálezů
Prsteny z Pražského hradu a jeho předpolí
Pohřebiště Jízdárna - úvod
Archeologický výzkum novověkého pohřebiště u Jízdárny
Nález fosilních měkkýšů na pohřebišti u Jízdárny
Vývoj georeliéfu v západní části severního předpolí Pražského hradu

Epilog