Castrum Pragense 7, Díl I.2 - Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích

Castrum Pragense 7, Díl I.2 - Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích
Availability: in stock
including VAT
your price285,00 Kč
ps
Kateřina Tomková

Publikace formou katalogu zpřístupňuje poznatky o středohradištních pohřebištích poslední třetiny 9. až počátku 11. století ze severního a západního předpolí Pražského hradu s akcentem na genezi vzniku jednotlivých fondů. Její součástí je též katalog novověkého pohřebiště u Jízdárny (17. stol.) a soubor příspěvků hodnotících antropologický materiál ze studovaných pohřebišť.

Obsah:


Raně středověká pohřebiště na předpolí Pražského hradu I.
Raně středověká pohřebiště na předpolí Pražského hradu II.
Novověké pohřebiště u jízdárny
Ojedinělé hroby a nálezy sekundárně přemístěných lidských kostí na Hradčanech
Kostrové pozůstatky z pohřebiště u jízdárny Pražského hradu
Dochované nálezy lidských kostí z pohřebiště v Jelení ulici - Lumbeho zahradě
Předběžná zpráva o antropologickém hodnocení kosterních pozůstatků ze záchranného archeologického výzkumu v areálu Strahovského kláštěra v letech 1978-1980
Nález lidských kostí ze záchranného archeologického výzkumu v areálu Strahovského kláštěra v letech 2000-2001
Resumé k dílům I.1. a I.2.