Castrum Pragense 8 - Sites of Memory. Between Scientific Research and Collective Representations

Castrum Pragense 8 - Sites of Memory. Between Scientific Research and Collective Representations
Availability: in stock
including VAT
your price195,00 Kč
ps
Osmý díl Castra Pragense je věnován příspěvkům, které zazněly na mezinárodní konferenci AREA IV pořádané v roce 2006 na Pražském hradě. Samotnému Pražskému hradu jsou věnovány dva příspěvky, další pak hoře Říp a Olymp, jeskyni Altamira a švýcarským jezerním lokalitám. Centrem zájmu autorů je vnímání těchto lokalit jak archeologií a archeology, tak úloha jejich interpretace v jednotlivých národních dějinách.

Obsah:

Úvod a poděkování / Preface and acknowledgments

Archives of memory. A note on the AR chives of European Archaeology (AREA ) network and its scientific seminars (1998-2008)
Alain Schnapp – David Van Reybrouck – Nathan Schlanger – Sonia Lévin – Noël Coye – Oscar Moro Abadia

On lieux de memoire and other archaeological constructs. Some preliminary considerations
Nathan Schlanger – Jana Maříková-Kubková

Achtzig Jahre Archäologie auf der Prager Burg
Jan Frolík

Říp mountain and the beginnings of Czech Archaeology
Karel Sklenář

Mount Olympus and Memory: from Landscape to Utopia
Sonia Lévin

Art Caves as Symbolic Spaces: The case of Altamira
Oscar Moro Abadia

Le refoulement savant d’un pass é mythique ? Les sites préhistoriques lacustres, lieu de mémoire de la Nation suisse
Marc-Antoine Kaeser

Die Rolle der Archäologie bei der Formierung der Symbolik der Prager Burg
Jana Maříková-Kubková

Abstracts (English, French, Spanish, Czech)