Česká Lípa a okolí v díle tří umělců

Česká Lípa a okolí v díle tří umělců
ISBN: ISBN 978-80-906878-06
Availability: in stock
including VAT
your price100,00 Kč
ps
Jaroslav Panáček

Česká Lípa a okolí v díle tří umělců

Publikace přibližuje dílo tří umělců, kteří ve svých dílech zobrazovali Českou Lípu – ulice, náměstí, památky a další objekty. Jejich obrazy, kresby a grafiky pak mají význam nejen v rovině umělecké, ale i dokumentární.

Ve druhé polovině devatenáctého století to byl rodák z Vrchlabí Eduard Steffen (1839-1893), který se po studiu na pražské akademii usadil v České Lípě. Zde působil až do své smrti a vytvořil četná díla malířská a grafická s náměty architektury v okolí, ale i oltářní obrazy. Známý je rovněž restaurováním a tvorbou nových sgrafit v roce 1883 na Červeném domě v České Lípě.

Zhruba ve stejné době konce 19. století v České Lípě žil a tvořil Johann Siegert (1870-1939), významný malíř a kreslíř, do nedávné doby téměř neznámý a také další umělec Wilhelm Reichelt (1861-1934), který jako neškolený autodidakt zachytil na svých kresbách a olejomalbách četné památky v České Lípě a okolí.

Vlastivědný spolek Českolipska, Česká Lípa 2017, 240 x 170 mm, 47 str., bar., ISBN 978-80-906878-06