České, moravské a slezské zvonice

České, moravské a slezské zvonice
ISBN: 80-7277-018-7
Availability: in stock
including VAT
your price365,00 Kč
ps
Karel Kuča

České, moravské a slezské zvonice

Knížka představuje vůbec první ucelenou studii o vývoji málo známého druhu památek - zvonic. Ty přitom doprovázejí řadu zvláště venkovských kostelů v českých zemích, a především v Čechách. Kučova práce je však ojedinělá i v celoevropském kontextu, i když - jak nás autor informuje - jsou zvonice běžné i v řadě dalších evropských zemí, třebaže ne v takové typologické bohatosti. Text knihy však sleduje především domácí region a přináší i podrobný rozbor konstrukčního řešení těchto staveb a jeho vztahu k dobové architektuře. Všímá si také územního rozšíření zvonic v českých zemích i závislosti užití jak jednotlivých typologických typů, tak i materiálu (kámen, dřevo, kombinace obou) na místě a době. Jednotlivé dílčí poznatky jsou pak zasazeny do široké vývojové syntézy. Doplněk textu tvoří slovníček speciálních výrazů, který zahrnuje i definice jednotlivých typů. Druhou a neméně podstatnou část knihy představuje úplný katalog všech 693 zjištěných zvonic (převážně v Čechách a jen několik desítek na Moravě). Mimoto jsou zmíněny i zvonice v dnes polském Kladsku a Slezsku. Knížku doprovází mapy s vyznačením všech zvonic a celkem 628 vyobrazení: především fotografie (autorovy i starší foto včetně pohlednic), stará vyobrazení (rytiny, veduty), ale také konstrukční schémata, nákresy a podobně.

Stručný obsah:

Obecná část
Zvonice v Čechách
  • Typologie konstrukce zvonic
  • Architektura a konstrukce zvonic
  • Regionální hledisko rozšíření zvonic a jejich typů v Čechách
  • Vývoj českých zvonic na pozadí historicko-společenských funkcí
Zvonice v Kladsku
Zvonice v českém sousedství
Katalogy zvonic
  • Katalog zvonic v Čechách
  • Katalog tvonic na Moravě
  • Katalog zvonic v českém Slezsku
Dodatky

Nakladatelství LIBRI, Praha 2001, rozměr 145 x 205 mm, 377 s., čb., ISBN 80-7277-018-7