Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění

Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění
Availability: in stock
including VAT
your price240,00 Kč
ps
Jaroslava Kroupová

Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění

Druhé, rozšířené a upravené vydání slovníku obsahuje přes 4000 českých pojmů a jejich německých ekvivalentů z architektury, malířství, sochařství, kresby, grafiky, uměleckého řemesla, památkové péče, ikonografie a také z liturgie a náboženství.
Oproti prvnímu vydání uvádí i nejvýznamnější světce a české patrony, názvy našich výtvarných sdružení a skupin.
Většina hesel se vztahuje k umění evropskému, ale zařazeny jsou i hlavní pojmy z kultur mimoevropských.
Hesla v obou částech slovníku jsou uspořádaná abecedně, ustálená terminologická spojení adjektiva se substantivem v obvyklém slovním pořadí.