Československé gramofony - Czechoslovak record players 1946 - 1993

Československé gramofony - Czechoslovak record players 1946 - 1993
ISBN: ISBN 978-80-7037-338-5
Availability: in stock
including VAT
your price630,00 Kč
ps
Jan Hošťák, Michal Zeithaml

Československé gramofony - Czechoslovak record players 1946 - 1993


Publikace "Československé gramofony 1946-1993" si klade za cíl seznámit širokou laickou i odbornou veřejnost s historií výroby gramofonů v Československu. Od nelehkých poválečných let budování znárodněného průmyslu po začátek let devadesátých, podrobně mapuje jednotlivé modelové řady našich gramofonů vyrobených v bývalé Tesle Litovel. Čtenář má možnost poprvé zalistovat pomyslným katalogem těchto mnohdy badatelsky opomíjených přístrojů na pozadí historických událostí v Československu.

The publication „Czechoslovak Record Players 1946-1993“ aims to introduce to both, lay and professional public, with the history of gramophone production in Czechoslovakia. From the hard post-war years of nationalized industry´s establishment to the early 1990s. This publication maps into detail the individual model lines of our manufactured gramophones in the former Tesla Litovel. For the very first time, the reader will have the opportunity to browse through an imaginary catalog of these often neglected devices against the background of historical events in Czechoslovakia.

Obsah/ Contents:

Úvod/ Introduction
1946 - 1952
1953 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1993

Katalogová část/Catalog
Gramofonová chassis/ Turntable Chassis
Skříňové gramofony/ Cabinet Record Players
Stolní gramofony/Tabletop Record Players
Mechanické gramofony/ Mechanical Record Players
Gramofony/ Record Players

Přílohy/Appenices:
Seznam oceněných výrobků/ Award - winning record players
Výrobky zařazené do prvního stupně jakosti/ Products classified in the first quality category
Časová osa/ Timeline
Přehled výroby gramofonů 1946 - 1952 / List of manufactured record players 1946 - 1952
Přehled výroby gramofonů 1952 - 1959 / List of manufactured record players 1952 - 1959
Přehled výroby gramofonů 1960 - 1969 / List of manufactured record players 1960 - 1969
Přehled výroby gramofonů 1970 - 1979 / List of manufactured record players 1970 - 1979
Přehled výroby gramofonů 1980 - 1989 / List of manufactured record players 1980 - 1989
Přehled výroby gramofonů 1990 / List of manufactured record players 1990
Seznam literatury a použitých pramenů / List of references and sources used

Národní technické muzeum, Praha 2021, 265 x 215 mm, 389 str., bar., česky/anglicky,
ISBN 978-80-7037-338-5
Národní technické muzeum, Praha 2021, 265 x 215 mm, 389 str., bar., ISBN 978-80-7037-338-5