Český časopis historický 2018/3

Český časopis historický 2018/3
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah:

STUDIE
PEŠEK Jiří
Vznik, charakter a konec první Československé republiky (Několik úvah k aktuálním diskusím)
KLEČACKÝ Martin
Převzetí moci. Státní správa v počátcích Československé republiky 1918–1920 na příkladu Čech
HÁLEK Jan – MOSKOVIĆ Boris
„Maffie“ (1914–1918) pohledem československé historiografie: strategie – význam – interpretace
KURHAJCOVÁ Alica
Dominancia a marginalizácia historickej pamäti v Uhorsku (na príklade pomníkovej kultúry Slovákov)


XI. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ
BUŇATOVÁ Marie
Úvěr a finance v obchodní praxi. Evropa – české země – Praha: směry a perspektivy výzkumu


DISKUSE
HOCHEDLINGER Michael
Diskuse o „Domu dějin Rakousko“
PEŠEK Jiří
Potřeba diskuse o problémech (nejen vlastních) dějin aneb odpověď Michaelu Hochedlingerovi

OBZORY LITERATURY
Recenzní článek
HORSKÝ Jan
Přemostění propasti mezi biologií a historií pomocí (hermeneutické) antropologie?
Zamyšlení nad knihou Wolfganga Reinharda Geschichte als Anthropologiee)

Recenze
Ondřej BERÁNEK – Pavlína CERMANOVÁ – Jakub HRUBÝ (eds.)
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi.
Legitimita moci ve světě 14. století
(Petr Charvát)
Karl HÄRTER
Strafrechts- und Kriminalitätsgeschichte der Frühen Neuzeit
(Petr Kreuz)
Elke SCHLENKRICH
Gevatter Tod. Pestzeiten im 17. und 18. Jahrhundert im sächsisch-schlesisch-böhmischen Vergleich
(Bohdana Divišová)
Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Alena BOČKOVÁ – Magdaléna JACKOVÁ – Martin BAŽIL – Eva PAUEROVÁ – Jan ZDICHYNEC – Zdeněk ŽALUD (eds.)
Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách
(Petr Polehla)
Christopher HOGWOOD
Georg Friedrich Händel
(Lukáš M. Vytlačil)
Barthold Heinrich Brockes – Werke
Ed. Jürgen Rathje
(Martin Bojda)
Vojtěch SZAJKÓ
Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914
(Tomáš Jiránek)
Jakub S. BENEŠ
Workers and Nationalism. Czech and German Social Democracy in Habsburg Austria, 1890–1918
(Pavel Cibulka)
Tomáš SNIEGOŇ
Zmizelá historie. Holokaust v české a slovenské historické kultuře
(Kateřina Králová)
Vladimír P. POLÁCH
Krajané v USA a druhá světová válka.
Studie na pozadí krajanského tisku
(Jaroslav Kříž)
Jakub ŠLOUF
Podvedená strana. Zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace a byrokratizace (1945–1948)
(Václav Kaška)
Milada POLIŠENSKÁ
Czechoslovak Diplomacy and the Gulag. Deportation of Czechoslovak Citizens to the USSR and the Negotiation for their Repatriation, 1945–1953
(Emil Voráček)
Dominika GRYGAROVÁ – Tomáš HERMANN – Antonín KOSTLÁN – Michal ŠIMŮNEK – Soňa ŠTRBÁŇOVÁ – Tomáš PETRÁŇ
Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie, I–V
(Jiří Pešek)
Jan KELLER
Evropské rozpory ve světle migrace
(Jaroslav Pánek)


Zprávy o literatuře

Knihy a časopisy došlé redakci

Výtahy z českých časopisů a sborníků