Český časopis historický 2018/4

Český časopis historický 2018/4
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah:

STUDIE | STUDIES

DOUBEK Vratislav
Pojetí republikanismu před ustavením Československé republiky
(The concept of republicanism before the establishment of the Czechoslovak Republic)
VLNAS Vít
Portréty T. G. M. od karikatury k ikoně
(Portraits of TGM: From Caricature to Icon)
NĚMEČEK Jan
Hořký epilog Mnichova 1938
(The bitter epilogue of Munich 1938)
ČTVRTNÍK Mikuláš
Historické prameny v utajovaném režimu
(Historical Sources under the Regime of Security Classification)

MATERIÁLY | MATERIALS
NEŠPOR R. Zdeněk
Sto let Českobratrské církve evangelické a Církve československé (husitské): Náboženské organizace, společenská poptávka a racionalita řízení … s. 1059
(Centennial Jubilee of the Protestant Church of the Czech Brethren and the Czechoslovak (Hussite) Church: Religious Organisations, Public Demand and Managerial Efficiency)

DISKUSE | DISCUSSION
RATAJ Jan: Nevyužitá příležitost aneb mediální politika druhé republiky

OBZORY LITERATURY | REVIEW ARTICLES AND REVIEWS
Recenze
Marzena MATŁA: Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X–XI wieku
(Marie Bláhová)
Ephraim SHOHAM-STEINER (ed.): Intricate Interfaith Networks in the Middle Ages. Quotidien Jewish-Christian Contacts
(Daniel Soukup)
Susanne HÄRTEL: Judische Friedhofe im mittelalterlichen Reich
(Lenka Blechová
Joachim BAHLCKE – Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Jiří MIKULEC (eds./Hrsg.): Religious, Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th – 18th Centuries) / Religiose Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltpravention in Mitteleuropa (15. – 18. Jahrhundert)
(Olga Fejtová)
Wolfgang REINHARD: Die Unterwerfung der Welt. Globalgeschichte der europaischen Expansion 1415-2015
(Jaroslav Pánek)
Anna MUR i RAURELL: „La mancha roja“ y „La montana blanca“. Las ordenes militares de Santiago, Calatrava y Alcantara en Centroeuropa antes y despues de 1620 (s. XVI–XVII)
(Pavel Marek)
Lauric HENNETON – Louis H. ROPER (eds.): Fear and the Shaping of Early American Societies
(Svatava Raková)
Martina NIEDHAMMER: Nur eine »Geld-Emancipation«? Loayalitaten und Lebenswelten des Prager judischen Grossburgertums 1800–1867
Martina NIEDHAMMER
Jen pro peníze? Pražské židovské elity v 19. století – skupinová biografie
(Milan Hlavačka)
Jaroslav KŘÍŽ – Lenka KŘÍŽOVÁ
Střípky z českého Chicaga. Edice dokumentů k dějinám Čechů v americkém Chicagu v letech 1848–1918
Martin NEKOLA: České Chicago
(Josef Opatrný)
Eva DOLEŽALOVÁ – Robert ŠIMŮNEK – Jaroslav BOUBÍN – Josef ŽEMLIČKA: August Sedláček in the Age of Digital Humanities
(Karel Maráz)
Michal MACHÁČEK: Gustáv Husák
(Juraj Marušiak)

Zprávy o literatuře


Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA | CHRONICLE
DOLEŽALOVÁ Antonie: XVIII. světový kongres hospodářských dějin v Bostonu


Nekrology
Galina Pavlovna Muraško (3. ledna 1932 – 16. června 2018)
(Lukáš Babka)
Mikuláš Teich (23. července 1918 – 16. srpna 2018)
(Antonie Doležalová)