Český časopis historický 2020/1

Český časopis historický 2020/1
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price143,00 Kč
ps
Obsah

STUDIE | STUDIES

PÁLKA Adam
Husitské poselstvo, projev Pax vobis, šestice stručných vzpomínek: (staro)nové poznatky k chebskému jednání z května 1432
HALAMA Ota
Bratr Jan Augusta před vstupem do Jednoty
FASORA Lukáš – PEČINKOVÁ Anna
Autonomie vysokých škol a jejich financování v českých zemích v letech 1848–1939

DISKUSE | DISCUSSION

LANGEWIESCHE Dieter
Gestaltungskraft Krieg. Europas Wege in die Gegenwart. Ein Essay


PŘEHLED BÁDÁNÍ | RESEARCH OVERVIEW

ŘEPA Milan
Politizace francouzského venkova v 19. století. Historiografický přehled

OBZORY LITERATURY | REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

Recenze

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Martin HOLÝ – Tomáš STERNECK – Jan ZELENKA a kol.
Děti a dětství od středověku na práh osvícenství
(Michaela Hrubá)
Stefan SAMERSKI (Hg.)
Wenzel. Protagonist der böhmischen Erinnerungskultur
(Petr Kubín)
Marianne SÁGHY – Robert C. OUSTERHOUT (eds.)
Piroska and the Pantokrator. Dynastic Memory, Healing and Salvation in Komnenian Constantinople
(Peter Bučko)
František ŠMAHEL
Die Basler Kompaktaten mit den Hussiten (1436).
Untersuchung und Edition
(Petr Čornej)
Petr ČORNEJ
Husitství a husité
(Zdeněk Beran)
Josef KADEŘÁBEK
Nerovný boj o víru. Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný (1600–1665)
(Lukáš M. Vytlačil)
Karel MALÝ
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a první polovině 18. století
(Jaroslav Pánek)
Maciej DORNA
Mabillon und andere. Die Anfänge der Diplomatik
(Ivan Hlaváček)
Miroslav ŠEDIVÝ
O švestky a brambory. Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779
(Jiří Brňovják)
Karel WASKA (vedoucí autorského kol.)
Dějiny města Plzně, sv. 2, 1788–1918
(Jan Lhoták)
Lukáš FASORA – Miroslav KUNŠTÁT – Tomáš W. PAVLÍČEK a kol.
Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích
(Marek Šmíd)
Michaela a Karl VOCELKOVI
František Josef I., císař rakouský a král uherský
(Lukáš Fasora)
Inge SCHEIDL – Ursula PROKOP – Wolfgang HERZNER
Wilhelm Stiassny (1842–1910). Jüdischer Architekt und Stadtpolitiker im gesellschaftlichen Spannungsfeld des Wiener Fin de Siecle
(Tomáš Korbel)
Jana KRTIČKOVÁ
Proměna pohřebního rituálu na přelomu 19. a 20. století na příkladu západočeského města Chebu
(Karel Řeháček)
Jeffrey HERF
Unerklärte Kriege gegen Israel. Die DDR und die westdeutsche radikale Linke
(Florian Ruttner)

Zprávy o literatuře

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA | CHRONICLE

Nekrology
Zdeněk Kučera (30. března 1930 – 15. června 2019)
(Jan B. Lášek)
Josef Hejnic (20. října 1924 – 21. června 2019)
(Jaroslav Pánek)


Knihy a časopisy došlé redakci
Výtahy z českých časopisů a sborníků

Historický ústav AV ČR v.v.i, Praha 2020, rozměr 155 x 220 mm,  292 s., ISSN 0862-6111