Český časopis historický 2020/2

Český časopis historický 2020/2
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah:

STUDIE | STUDIES

FABINI Pavel
Verifikace voleb v počátcích moderního parlamentarismu: Rakouské císařství 1848–1849 … s. 297
CIBULKA Pavel
Programové strategie politického boje o moravský venkov v éře masové komunikace
ŠMÍD Marek
Postoj Svatého stolce k československému zahraničnímu odboji za první světové války
HORÁK Pavel
Veřejná shromáždění a státní moc (První máje v českých zemích 1918–1938

DISKUSE | DISCUSSION

SIEMANN Wolfram
Metternich – der Unverstandene? Schwierigkeiten bei der Erforschung eines Ausnahmepolitikers
LOMOVÁ Olga
Jak Čechům vyprávět čínský příběh: recenze na nové dějiny ČLR

OBZORY LITERATURY
František ŠMAHEL
Filip z Padeřova a jeho bible. Glosy inspirované četbou

Recenze

Pavel KALINA
Hluboké město. Moderní metropole jako Druhý Řím (Jaroslav Pánek)
Karin HOFMEESTER – Marcel van der LINDEN (eds.)
Handbook Global History of Work (Jakub Raška)
Ivo ŠTEFAN
Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě (Antonín Kostlán)
Xavier BARRAL I ALTET – Pál LŐVEI – Vinni LUCHERINI – Imre TAKÁCS (eds.)
The Art of Medieval Hungary (Peter Bučko)
János M. BAK – László VESZPRÉMY (eds.)
Chronica de gestis Hungarorum e Codice Picto saec. XIV.
The Illuminated Chronicle, Chronicle of the Dees of the Hungarians from the Fourteenth-Century Illuminated Codex
János M. BAK – László VESZPRÉMY (eds.)
Studies on the Illuminated Chronicle (Peter Bučko)
Pavel BRODSKÝ – Kateřina SPURNÁ – Marta VACULÍNOVÁ (edd.)
Liber viaticus Jana ze Středy, svazek 1 a 2 (Martin Nodl)
Pavlína CERMANOVÁ – Pavel SOUKUP (ed.)
Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století (Jiří Pešek)
Lucie DOLEŽALOVÁ – Michal DRAGOUN (edd.)
Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor (František Šmahel)
Guy THEWES – Martin UHRMACHER (Hrsg.)
Extra muros. Vorstädtische Räume im Spätmittelalter und früher Neuzeit. Espaces suburbains au bas Moyen Âge et à l’époque moderne
Sabine von HEUSINGER – Susane WITTEKIND (Hrsg.)
Die materielle Kultur der Stadt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (Ivan Hlaváček)
Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ (Hg.)
Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611 (Ivana Čornejová)
Táňa ŠIMKOVÁ
„Hrad přepevný je Pánbůh náš.“ Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury (Lukáš M. Vytlačil)
Adéla RÁDKOVÁ
Politické myšlení Davida Huma. Základní otázky, východiska a inspirace pro americké otce zakladatele (Svatava Raková)
Jiří HANUŠ – Vít HLOUŠEK
Předminulé století. Evropa v politice a kultuře 19. století (Pavel Máša)
Eva SEMOTANOVÁ – Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ – Jitka MOČIČKOVÁ – Jiří CAJTHAML – Pavel SEEMANN – Jan D. BLÁHA a kol.
Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století (Martin Ouředníček)
Marek ŠMÍD
Vatikán a německý nacismus 1923–1945 (Petr Macek)
Jan KUKLÍK – Jan NĚMEČEK
In the Shadow of the Fasces I. Italy and the Destruction of Czechoslovakia 1938/1939 (Marek Šmíd)
Jan KOURA
Rozdělený ostrov. Studená válka a kyperská otázka v letech 1960–1974 (Nikola Karasová)
Petra BAŠTOVÁ
Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecká zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století (Jitka Pánek Jurková)
Miroslav LONDÁK – Slavomír MICHÁLEK a kol.
Dubček (Jan Rychlík)
Benedicta HÜBNEROVÁ – David VÁLKA
České stopy v Římě (Jaroslav Pánek)

Zprávy o literatuře

Historický ústav AV ČR v.v.i, Praha 2020, rozměr 155 x 220 mm, 292 s., ISSN 0862-6111