Český časopis historický 2020/3

Český časopis historický 2020/3
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Český časopis historický / The Czech Historical Review
2020/3

Obsah:

Studie
Martin Nodl, Sexuální morálka a královská autorita
Martin Boček - Vratislav Kozák, Po kolejích do nového světa: Emigrace z habsburské monarchie tzv. Jižní cestou
Milan Hlavačka, Zemská samospráva a veřejné zdravotnictví. Diskuse o platech lékařů a správních úředníků veřejných nemocnic v Čechách na přelomu 19. a 20. století

Diskuse
Ivan Prchlík, Kosmův praotec Boemus nebyl Kelt: Několik poznámek k otázce, zda nejstarší český kronikář mohl být inspirován Liviem

Recenzní články
František Šmahel, Trojí Francie, galikanismus a husitské Čechy
Martin Nodl, "Dějiny pod dohledem." Polské dějiny dějepisectví v letech 1945-1990. Přehled bádání posledního dvacetiletí
Ivo Cerman, Nad knihou o Židech a českém nacionalismu

Recenze
Jan Hrdina - Kateřina Jíšová (eds.), Městský farní kostel v českých zemích ve středověku
(Martin Čechura)
Jan Květina, Mýtus republiky. Identita a politický diskurz raněnovověké polské šlechty
(Michal Téra)
Svatava Raková, Město na hoře. Sen a svět Johna Winthropa (1630-1640)
(Markéta Křížová)
Matthieu Magne, Princes de Boheme: les Clary-Aldringen a l'épreuve des révolutions (1748-1848)
(Milena Lenderová)
Barbora Pásztorová, Metternich a německá otázka v letech 1840-1848
(Lukáš Fasora)
Martin Zückert - Heidi Hein-Kircher (eds.), Migration and Landscape Transformation. Changes in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Century
(Eva Semotanová)
Jaroslav Hrdlička - Jan Blahoslav Lášek (edd.), Paměti Vlastimila Kybala. Díl II.
(Jaroslav Pánek)
Markéta Formanová - Zdeněk Kuchyňka - Elisabeth Walsh-Spáčilová - David Fuchs, Ztracené dioráma. Příběh unikátního československého exponátu na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939
(Tomáš Korbel)
James Mace Ward, Jozef Tiso. Kněz, politik, kolaborant
(Jan Rychlík)
Monika Mandelíčková, Historie v exilu. Československá exilová historiografie v letech 1948-1989
(Tomáš Pánek)
Klára Pinerová, Do konce života. Političtí vězni padesátých let - trauma, adaptace, identita
(Lucie Šmídová)
Jan Randák, V záři rudého kalicha. Politika dějin a husiotská tradice v Československu 1948-1956
(Jaroslav Šebek)
Alfredo Laudiero, La Primavera di Praga e le sue stagioni. Storia e storie
(Jitka Máchalová)
Šimona Löwenstein (ed.), Evropsá civilizace a její problémy, I-II
(Kristina Kaiserová)

Zprávy o literatuře
Z vědeckého života
Knihy a časopisy došlé redakci
Výtahy z českých časopisů a sborníků


Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 155 x 230 mm, 260 s., čb., česky, ISSN 0862-6111