Český časopis historický 2020/4

Český časopis historický 2020/4
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Český časopis historický / The Czech Historical Review
2020/4

Obsah:

Studie

Jaroslav Pánek, Bílá hora ve stínu Mariánského sloupu
Petr Vorel, Zahájení "české války" v kontextu vládního bankrotu roku 1615
Václav Bůžek, Falcká diplomacie mezi Heidelberkem, Mnichovem a Prahou na počátku českého stavovského povstání
Tomáš Černušák, Prestiž, násilí a zápas o veřejný prostor. (Konflikty při slavnostech Božího Těla v rudolfínské Praze roku 1605)
Josef Hrdlička, Role šlechty v utváření evangelické církevní organizace v Čechách a na Moravě před rokem 1620

Materiály

Radoslaw Gaziński, Echoes of the Revolt of the Bohemian Estates 1618-1620 at the Courts of Pomeranian Dukes
Kateřina Pražáková, České stavovské povstání v německých tištěných novinách z let 1618-1620

Obzory literatury

Recenzní články
Václav Ledvinka, Historický atlas měst České republiky - 25 let práce, 30 vydaných svazků. (Ohlédnutí a zamyšlení nad dvojitým jubileem)

Recenze
Jiří Chalupa, Dějiny Španělska (Sixtus Bolom-Kotari)
Ladislav Hladký et al., Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe (Ondřej Vojtěchovský)
Samantha Kahn Herrick (ed.), Hagiography and the History of Latin Christendom, 500-1500 (Peter Bučko)
Michal Téra, Kyjevská Rus. Dějiny, kultura, společnost (Martin Šenk)
Marek Cetwiński, Ślaski mikrokosmos. Studia nad Ksiega henrykowska (Vratislav Vaníček)
Lenka Bobková, Jan Lucemburský. Otec slavného syna (Zdeněk Žalud)
Johannes Abdullahi, Der Kaisersohn und das Geld. Freigebigkeit und Prachtenfaltung Könnig Johanns von Böhmen (1296-1346) (Lenka Bobková)
Johannes Abdullahi, Der Kaisersohn und das Geld. Freigebigkeit und Prachtenfaltung Könnig Johanns von Böhmen (1296-1346) (Ivan Hlaváček)
Jiří Fajt, Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reichs. Höfische und städtische Malerei in der Zeit Kaiser Karls IV. 1346-1378 (Ivan Hlaváček)
Andrzej Marzec, Pod rzadaminieobecnego monarchy. Króleestwo Polskie 1370-1382
Dariusz Wróbel, Na pierwszym planie. Moźni i szlachta polska wobec bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego (Martin Nodl)
Petr Čornej, Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka (Pavel Soukup)
Martin Holý - Michaela Hrubá - Tomáš Sterneck (Hg.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation (Olga Fejtová)
Robert Šimůnek, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500-1750 (Jiří Kubeš)
Jiří Just, Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového Zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext (Eliška Baťová)
Nadine Akkerman (ed.), The Correspondence of Elizabeth Stuart, Queen of Bohemia (Jaroslav Pánek)
Werner Bergmann, Tumulte-Excesse-Pogrome. Kollektive Gewalt gegen Juden in Europa 1789-1900 (Daniel Baránek)
Brigitte Mazohl - Christof Aichinger (ed.), Die Thun-Hohenstein'schen Universitätsreformen 1849-1860. Konzeption-Umsetzung-Nachwirkungen (Jiří Pešek)
Jindřich Dejmek a kol., Československo. Dějiny státu (Antoine Marès)
Klaus Grosse Kracht, Die Stunde der Laien? Katholische Aktion in Deutschland im europäischen Kontext 1920-1960 (Jaroslav Šebek)
Vítězslav Sommer a kol., Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu, 1956-1989 (Jan Slavíček)
Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi (Svatava Raková)
Jaroslav Pánek a kol., Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti (Alena Pazderová)

Zprávy o literatuře

Z vědeckého života
Knihy a časopisy došlé redakci
Výtahy z českých časopisů a sborníků

Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 155 x 230 mm, 400 s., čb., česky, ISSN 0862-6111