Český časopis historický 2021/1

Český časopis historický 2021/1
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Český časopis historický / The Czech Historical Review
2021/1

Obsah:

Studie

ZELENKA Jan
In memoria non habentur. K majetkoprávní terminologii českého středověkého práva
(In memoria non habentur. On the Terminology of Property Rights in Czech Medieval Law)

NEJEDLÝ Martin
Otec české královny Blanky z Valois a jeho knížecí zrcadlo
(The Father of Bohemian Queen Blanche of Valois and his Princely Mirror)

COUFAL Dušan
Kutná Hora pod vládou kazatele:
Husitská invektiva z roku 1416 a Heřman z Mindelheimu
(Kutná Hora under the Reign of the Preacher:
Hussite Invective from 1416 and Hermann of Mindelheim)

Materiály

HÁLEK Jan
„Československá revoluce 1914-1918” jako pokračování sporu o smysl českých dějin
(The „Czechoslovak Revolution of 1914-1918” as a Continuation of the Dispute over the Sense of Czech History)

Obzory literatury

Recenzní článek

HLAVAČKA Milan
Nová syntéza o společnosti v českých zemích v dlouhém 19. století
(A new Synthesis about Society in the Czech Lands in the Long 19th Century)

Recenze

Jiří Louda
Coat of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu
(Jan Županič)

Ratpert / Ekkehard IV.
Osudy svatohavelského kláštera
(Jana Zachová)

Piotr Pranke - Miloš Zečević
Medieval Trade in Central Europe, Scandinavia and the Balkans (10th - 12th Centuries), A Comparative Study
(Petr Bučko)

Marek Brčák - Jiří Wolf (eds.)
Pax et Bonum. Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku
(Ivana Čornejová)

Werner Paravicini
Adlig leben im 14. Jahrhundert. Weshalb sie fuhren: Die Preußenreisen des europäischen Adels. Teil 3
(Ivan Hlaváček)

Willian D. Godsey - Veronika Hyden-Hanscho (Hg.)
Das Haus Arenberg und die Habsburgermonarchie. Eine transterritoriale Adelsfamilie zwischen Fürstendienst und Eigenständigkeit (16.-20. Jahrhundert)
(Jiří Hrbek)

Karel Černý
Ze zámoří do Čech. Čokoláda, čaj a káva v raném novověku
(Martin Franc)

Roger Chickering
Karl Lamprecht. Das Leben eines deutschen Historikers (1856-1915)
(Bohumil Jiroušek)

Alexander Gogun
Stalinova komanda. Ukrajinské partyzánské jednotky v letech 1941-1944
(Bohdan Zilynskyj)

Zprávy o literatuře

Z vědeckého života
Knihy a časopisy došlé redakci
Výtahy z českých časopisů a sborníků

Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 155 x 230 mm, 400 s., čb., česky, ISSN 0862-6111