Český časopis historický 2021/2

Český časopis historický 2021/2
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Český časopis historický / The Czech Historical Review
2021/1

Obsah:

Studie

PEŠEK Jiří
Jan Křen. Sedm desetiletí na cestách soudobých dějin
(Jan Křen. Seven Decades on the Paths of Contemporary History)

LUKIN Pavel V.
Magna contumelia v Benátkách a „novgorodská revoluce” roku 1136: dvě epizody politického boje a jejich reflexe v pramenech
(The Venetian Magna Contumelia and the „Novgorodian Revolution” of 1136: Two Episodes of Political Struggle in Source Accounts)

SMÍŠEK Rostislav
Leopold I. a Markéta Tereza Španělská v alegorické řeči příležitostné poezie k jejich sňatku roku 1666
(Leopold I and Margaret Theresa of Spain on the Allegorical Speech of the Occasional Poetry on their Marriage in 1666)

Obzory literatury

BOJDA Martin
Isaak Iselin: Gesamelte Schriften. 2014-2018

ŠTAJF Jiří
Wacslav Wladivoj Tomek

Recenze

Florin CURTA
Eastern Europe in the Middle Ages (500–1300)
(Martin Wihoda)

János M. BAK – Pavlína RYCHTEROVÁ
Cosmas of Prague. The Chronicle of the Czechs
(Peter Bučko)

Joachim von FIORE
Expositio super Apocalypsim et opuscula adiacentia. Teil 1
(František Šmahel)

František GRAUS
Mor, flagelanti a vraždění Židů. 14. století jako období krize
(František Šmahel)

Marek BUDAJ – Luboš POLANSKÝ
Uherské středověké dukáty ze sbírky Národního muzea.
Zlaté ražby od Karla I. Roberta z Anjou po Jana I. Zápolského (1325–1540)
(Robert Šimůnek)

Eva CHODĚJOVSKÁ a kol.
Krajina v rukou barokního člověka. Lidé a krajina v 16.–18. století
na východě Čech
(Michal Vokurka)

Karel STANĚK – Michal WANNER
Císařský orel a vábení Orientu. Zámořská obchodní expanze habsburské
monarchie (1715–1789) 42
(Rudolf Manik)

Christopher Alan BAYLY
Zrod moderního světa 1780–1914. Globální spojitosti a srovnání
(Miroslav Šedivý)

Marian HOCHEL – Ondřej HANIČÁK – Jiří ŠÍL (ed.) –
Romana ROSOVÁ a kol.
1820 – Opavský kongres. Křižovatka evropské diplomacie
(Vojtěch Szajkó)

Sebastian RAMISCH-PAUL
Fremde Peripherie – Peripherie der Unsicherheit? Sicherheitsdiskurse über die
tschechoslowakische Provinz Podkarpatská Rus (1918–1938)
(Jan Rychlík)

Emil VORÁČEK a kol.
V zájmu velmoci. Československo a Sovětský svaz 1918–1948
(Jan Rychlík)

Jaroslava HOFFMANNOVÁ
Jaroslav Werstadt (1888–1970). O minulosti pro přítomnost
(Zdeněk Pousta)

Eckart KRÖPLIN
Operntheater in der DDR. Zwischen neuer Ästhetik und politischen Dogmen
(Martin Bojda)

Martin NODL – Piotr WĘCOWSKI (edd.)
Marxismus a medievistika: společné osudy?
(Vratislav Vaníček)

Zprávy o literatuře

Z vědeckého života | Chronicle

HLAVÁČEK Ivan
200 let francouzské École Nationale des Chartes (1821–2021)

Nekrology

Jiří Sláma (23. 11. 1934 – 26. 12. 2020)
(Tomáš Klír)

Franz Machilek (9. 1. 1934 – 5. 4. 2021)
(Ivan Hlaváček)

Výtahy z českých časopisů a sborníků

Historický ústav AV ČR, Praha 2021, rozměr 155 x 230 mm, 256 s., čb., česky, ISSN 0862-6111