Český časopis historický 2021/3

Český časopis historický 2021/3
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Český časopis historický / The Czech Historical Review
2021/3

Obsah:

Studie

ŠANDERA Martin
Zelenohorská jednota a císař Fridrich III. –
spojenec, protektor i protivník
(The League of Zelená Hora and the Emperor Friedrick III. – The Ally, Protector and Adversary)

BŮŽEK Václav
Sňatek Viléma z Rožmberka a Anny Marie Bádenské
(The Wedding of Vilém of Rosenberg and Anna Maria of Baden)

Obzory literatury | Review articles and reviews

Recenzní článek

WERNISCH Martin
Nad výsledky mezinárodního bádání k 500. výročí reformace
(Část první)

Recenze

Steffen PATZOLD
Wie regierte Karl der Große? Listen und Politik in der frühen Karolingerzeit
(Martin Šenk)

Josef ŽEMLIČKA
Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie
(Petr Sommer)

Wawrzyniec KOWALSKI
The King of the Slavs. The Image of a Ruler in the Latin Text
of The Chronicle of Priest of Duklja

(Peter Bučko)

Lucie DOLEŽALOVÁ – Karel PACOVSKÝ (edd.)
Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku
(František Šmahel)

Vojtěch BAŽANT – Jiří DYNDA – David ŠIMEČEK – Martin ŠORM (edd.)
Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě
(František Šmahel)

Tilman HAUG − André KRISCHER (Hrsg.)
Höllische Ingenieure. Kriminalitätsgeschichte der Attentate und Verschwörungen zwischen Spätmittelalter und Moderne
(Petr Kreuz)

Edvard BENEŠ
La Boemia contro L ́Austria-Ungheria. La libertà degli Zceco-Slovacchi e l ́Italia.
Con prefazione dell ́on. Andrea Torre. Casa editrice Ausonia

(Jitka Jonová)

Jana KASÍKOVÁ
Ať mohou přijeti. Organizace poválečné repatriace a návratů 1942–1947
(Lucie Felcan Rajlová)

Ivo ČERMÁK – Radovan ŠIKL (eds.)
Příběh československé psychologie, I. Rozhovory s osobnostmi oboru
(Radmila Švaříčková Slabáková)

Martin NODL
Na vlnách dějin. Minulost – přítomnost – budoucnost českého dějepisectví
(Petr Vorel)

Zprávy o literatuře

Z vědeckého života
Nekrology
Knihy a časopisy došlé redakci
Výtahy z českých časopisů a sborníků

Historický ústav AV ČR, Praha 2021, rozměr 155 x 230 mm, 224 s., čb., česky, ISSN 0862-6111