Český časopis historický 2021/4

Český časopis historický 2021/4
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
OBSAH | CONTENTS

Studie | Studies
ZOUZAL Tomáš: Hospodářské dvory SS ve výcvikovém prostoru Böhmen (Economic yards of the SS in the Böhmen training area)

Materiály | Materials
IVANYUK Oleh: Česko na počátku 20. století v pohledu kyjevských novin „Rada“ (Czechia at the beginning of the 20th century in the perspective of the Kiev newspaper „Rada“)

Diskuse | Discussion
DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ Dana: František Palacký, české dějiny a dvorský výzkum. Přehled a metodologie bádání (František Palacký, Czech history and court research: An overview and the methodology of the research)

Obzory literatury | Review articles and reviews
Recenzní článek
WERNISCH Martin: Nad výsledky mezinárodního bádání k 500. výročí reformace (Dokončení z minulého čísla)

Recenze
Miroslav BÁRTA: Sedm zákonů. Jak se civilizace rodí, rostou a upadají (Jaroslav Pánek)
Michal DRAGOUN – Jindřich MAREK – Kamil BOLDAN – Milada STUDNIČKOVÁ: Knižní kultura českého středověku (Bořek Neškudla)
Nathalie KALNÓKY: The Szekler Nation and Medieval Hungary. Politics, Law and Identity on the Frontier (Peter Bučko)
Stephen BENNETT: Elite Participation in the Third Crusade (Mikuláš Netík)
Jiří KUTHAN: Parléřovský mýtus. Rod Parléřů – dílo a jeho ohlas (František Šmahel)
Fanny MÜNNICH: Der sächsische Adel an den Universitäten Europas. Universitätsbesuch, Studienalltag und Lebenswege in Spätmittelater und beginnender Frühneuzeit (Ivan Hlaváček)
Maria Antonietta VISCEGLIA: La Roma dei papi. La corte e la politica internazionale (secoli XV–XVII), a cura di Elena Valeri e Paola Volpini (Tomáš Černušák)
Paolo SACHET: Publishing for the Popes. The Roman Curia and the Use of Printing (1527–1555) (Lenka Veselá)
Pavel SLÁDEK: Jehuda Leva ben Bes ̧al ́el– Maharal. Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku ( Jiřina Šedinová)
Katharina ARNEGGER: Das Fürstentum Liechtenstein. Session und Votum im Reichsfürstenrat (Jiří Hrbek)
Martin KLEČACKÝ: Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868–1938 (Marie Macková)
František BAUER: Život proti zkáze. Torzo pamětí novináře 1925–1945 (Jaroslav Pánek)
Tatiana V. VOLOKITINA – Anna R. LAGNO – Albina F. NOSKOVA – Boris S. NOVOSELCEV (eds.) 1968 god. Pražskaja vesna: 50 let spustja. Očerki istorii (Igor Zavorotchenko)
Jiří KOCIAN – Jaroslav PAŽOUT – Tomáš VILÍMEK – Stanislav BALÍK – Vít HLOUŠEK: Dějiny Komunistické strany Československa IV (1969–1993) (Marek Skála)
Jan RYCHLÍK: Československo v období socialismu 1945–1989 (Jiří Pešek)
Vladimír ŠTEFKO a kol.: Dejiny slovenského divadla I. (do roku 1948) (Lucie Felcan Rajlová)
Vlasta VALEŠ: Der Schulverein Komenský. 150 Jahre tschechisches Schulwesen in Wien / Školský spolek Komenský. 150 let českého školství ve Vídni (Jaroslav Pánek)
Zprávy o literatuře

Z vědeckého života | Chronicle
Nekrolog
Vlastislav Lacina (27. července 1931 Blaženice – 30. prosince 2020 Praha) (Jan Hájek)
Knihy a časopisy došlé redakci
Výtahy z českých časopisů a sborníků