Český časopis historický 2022/1

Český časopis historický 2022/1
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah:

„To bude jeden z dalších velkých příběhů.“ Ukrajina v roce 2022 ( Jaroslav Pánek – Jiří Pešek) / “This will be one of the other great stories.” Ukraine in 2022 11 ( Jaroslav Pánek – Jiří Pešek)
Iam proximus ardet Ucalegon – Již hoří sousedův dům. (Martin Svatoš). Thomas Pessina a Czechorod: Ucalegon Germaniae, Italiae et Poloniae – Hungaria flamma belli Turcici ardens / Tomáš Pešina z Čechorodu:Ucalegon Německé, Italské a Polské země – Uhry hořící plamenem turecké války
Dva protesty ruských vědců proti Putinově válce
Německé mylné představy o Rusku: Ukrajina je již dlouho národem. (Martin Schulze Wessel)

Studie | Studies | статьи
LENDEROVÁ Milena – HALATA Martin: Jak strávit exil. Francouzský král Karel X. na Pražském hradě / How to spend one’s exile. The French king Charles X at Prague Castle
FUTTERA Ladislav: Reprezentace dětských opatroven v českých zemích v letech 1832–1849 / (Representation of nursery schools for children in the Czech lands in 1832–1849)
ГУМЕНЮК Олена – САЛАТА Оксана – ТЕЛЬВАК Віталій
Українська гімназія в Чехословаччині -Oрганізаційна структура та освітній процес / (Ukrainian secondary school /„Ukrainian Gymnasium“/ in Czechoslovakia: Organizational structure and educational process
MILLER Jaroslav: Exilové sítě: Komunikace Přemysla Pittra a Františka Váni / (Exile Networks: Communication of Přemysl Pitter and František Váňa)

Diskuse | Discussion
MAJEWSKI Piotr M.: Polské spory o dějiny 20. století / (Polish disputes over the history of the 20th century)

Přehled bádání / Research overview
BENEŠ Ladislav: Nové pojetí dějin studené války v anglosaské historiografii. Analýza základních tendencí a přístupů tzv. New Cold War History. / A new conception of the history of the Cold War in Anglo-Saxon historiography: Analysis of the basic tendencies and approaches of the so-called New Cold War History


Obzory literatury / Review articles and reviews
Recenze
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ: Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy. (Josef Šrámek)
Jason T. ROCHE: The Crusade of King Conrad III of Germany. Warfare and Diplomacy in Byzantium, Anatolia and Outremer, 1146–1148. (Mikuláš Netík)
Joachim BAHLCKE – Wacław GOJNICZEK – Ryszard KACZMAREK (eds.): Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI–XX wieku (Jaroslav Pánek)
Mario GALGANO: Das Bild der Schweiz bei den Papstgesandten (1586–1654). Die ständige Nuntiatur in Luzern. Mit einer Dokumentation von Instruktionen und Berichten aus dem Geheimarchiv des Vatikans (Tomáš Černušák)
Vladimír KARPENKO – Ivo PURŠ – Martin ŽEMLA (eds.): Divadlo věčné Moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha (Jaroslav Pánek)
Yuri PRIMAROSA (ed.): Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice (Pavel Kalina)
Jiří HRBEK a kol.: Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století (Jiří Kubeš)
Wolfgang FINK (ed.): Vernunft und Gefühl. Christian Fürchtegott Gellert und die Umbruchsperiode der deutschen Aufklärung (1740–1763) (Martin Bojda)
Václav HORČIČKA a kol.: Cizí páni na české půdě. Pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků (Ondřej Horák)
Jiří LACH (ed.): O umlčené kulturní epoše. Kus nakladatelské historie. Vzpomíná a uvažuje František Laichter (Zdeněk R. Nešpor)
Róisín HEALY – Gearóid BARRY (eds.): Family Histories of World War II. Survivors and Descendants (Vojtěch Kessler)
Zprávy o literatuře

Z vědeckého života / Chronicle
Nekrology
Jaroslav Vaculík (27. února 1947 Velké Losiny – 5. května 2021 Brno)(Roman Baron)

Knihy a časopisy došlé redakci
Výtahy z českých časopisů a sborníků