Český časopis historický 2024/1

Český časopis historický 2024/1
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
OBSAH | CONTENTS

Studie | Studies
Jan ZELENKA:Několik poznámek k (ne)kosmovskému pojetí českých dějin (Some remarks on the so-called “non-Cosma‘s conception” of Czech history)
Marek SKÁLA: Reforma nebo transformace? Rok 1968 a otázka drobného podnikání (Reform or transformation? 1968 and the question of small business)

Materiály | Materials
Gökruğ İPEK: Turkish Diplomats in Czechoslovakia in the Interwar Period (1925–1939) (Turečtí diplomaté v Československu v meziválečném období /1925–1939/)

Diskuse | Discussion
Martin BOJDA: Odborná diskuse, anebo volnost lhát a manipulovat? Reakce na článek O. Drexlera

Obzory literatury | Review articles and reviews
Recenze
Daniela Marcu ISTRATE – Dan Ioan MUREŞAN – Gabriel Tiberiu RUSTOIU (eds.): Christianization in Early Medieval Transylvania. The Oldest Church in Transylvania and Its Interpretation (Peter Bučko)
Olaf B. RADER: Kaiser Karl der Vierte. Das Beben der Welt. Eine Biographie (František Šmahel)
Bertrand SCHNERB: Burgundský stát 1363–1477 ( Jiří Jurok)
František ŠMAHEL: Husitská revoluce I. Kořeny české reformace ( Jiří Pešek)
Pavlína RYCHTEROVÁ (ed.): Pursuing a New Order, Volume I., Volume II. (Karel Pacovský)
Ulrich EISENHARDT: Kaiserliche Gerichtsprivilegien. Ihre Bedeutung und die Entwicklung der Rechtspflege im Alten Reich (Petr Kreuz)
Marie BUŇATOVÁ: Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (1500–1620) (Roman Zaoral)
Tomáš HUNČOVSKÝ: Konrád Fischer (1631–1701): Život a dílo borovanského probošta (Marek Brčák)
Markéta KŘÍŽOVÁ – Jitka MALEČKOVÁ (edd.): Central Europe and the Non-European World in the Long 19th Century (Miroslav Šedivý)
Pavel FABINI – Tomáš ZOUZAL (eds.): Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. století 168
( Jan Županič)
Anna KOBYLIŃSKA – Maciej FALSKI (eds.): Architects and their Societies. Cultural Study on the Habsburg-Slavic Area (1861–1938) (Tomáš Korbel)
Tal BRUTTMANN – Stefan HÖRDLER – Christoph KREUTZMÜLLER: Die fotografische Inszenierung des Verbrechens. Ein Album aus Auschwitz (Vojtěch Kyncl)
Zprávy o literatuře

Z vědeckého života | Chronicle

Nekrology
Marceli Kosman (8. května 1940 Izbica Kujawska – 29. prosince 2023 Poznaň)( Jaroslav Pánek)
Knihy a časopisy došlé redakci

Historický ústav AV ČR v.v.i, Praha 2024, rozměr 155 x 220 mm, 213 s., ISSN 0862-6111