Cesty k sebe. Češi v československom demokratickom a komunistickom odboji na Slovensku v rokoch 1939 - 1943

Cesty k sebe. Češi v československom demokratickom a komunistickom odboji na Slovensku v rokoch 1939 - 1943
Availability: in stock
including VAT
your price245,00 Kč
ps

Zlatica Zudová-Lešková


Cesty k sebe. Češi v československom demokratickom a komunistickom odboji na Slovensku v rokoch 1939 - 1943Informace z webu vydavatele:
Monografie zásadně přispívá k ozřejmění protifašistického, protinacistického a protiľudáckeho odboje na Slovensku v letech 1939–1943, ve kterém významné místo zaujali rovněž Češi. Neklade si však za cíl tento fakt jen proklamovat.. Nárokuje si současně doložit a prezentovat existenci československého demokratického odboje na Slovensku jako širokého rezistentního subjektu, ve kterém rovněž Češi, vedle Slováků, sehrávali významnou roli. Práce si nárokuje též poukázat na složitost cest, které vedly k obnově československé státnosti, přičemž sleduje především dění doma, které sledovalo návrat spolužití Čechů a Slováků ve společném státě. Nenárokuje si neomylnost, a ani neprezentuje výsledky své práce „jako jedinou a zaručenou pravdu“. Chce především podnítit zájem o problematiku československého demokratického odboje na Slovensku a protifašistického a protinacistického odboje jako celku. Kniha je současně připomenutím osudů statečných i méně statečných, avšak osobností záměrně komunistickou diktaturou zadupaných do zapomnění.
Kniha vychází ve slovenském jazyce.
 
Zlatica Zudová-Lešková - od roku 2005 vědecká pracovnice Historického ústavu AV ČR v.v.i., je autorkou projektů Válečný rok 1944, Československá armáda v letech 1939 - 1945 (Plány a skutečnost), Židé v boji a odboji, Šoa versus rezistence, Rezistence versus Šoa, Mezi tmou a světlem a Československá zahraniční služba v letech druhé světové války.
 
Obsah:
 
K predloženej práci. Vymedzenie problematiky s ohľadom na národný príbeh, cieľ práce
 
Každý sám. K rozpadu česko-slovenského vzťahu 1938-1939 / Odchod, asimilácia alebo status cizincov / Česká otázka - stála podstata ľudáckého populizmu
Cesty demokratickej tradície. V opozícii / Navzdory všetkým - Obrana národa / Obrana národa v Bratislave a na juhozápadnom Slovensku / Obrana národa na severozápadnom Slovensku / Obrana národa Javorina - Trenčín / Obrana národa na južnom Slovensku / Skupina kpt. Stanislava Mareša a prvý politický proces Slovenska / Politickí spojenci za obnovu Československa / Spravodajská skupina Karla Hostašu - Zeta / Spravodajská skupina Michala Zibrína - Demec / Bratislavské kníhkupectvo Miroslava Bedřicha Švandu
Cesty komunistickej zomknutosti. Do ilegality / Proti Československu? Za Československo? / Za sovietské Sovensko / Boj o život a spoluprácu / S novým odhodlaním do boja / Vezenské intermezzo / Cesta k moci
Cesty k obnove demokratického Československa. Nutné východiská / Flóra a Květa Viestová / Justícia a Karel Koch / Victorie a odboj plk. Jakuba Hluchého a plk. Františka Urbana / JaR (kavárník) - len osobná vzbura Vladimíra Žikeša? / Hela, Buk a Ďumbier - otvorené cesty
Zhrnutie
Summary
Zoznam vyobrazení
Krycie mená a pseudonymy
Skratky
Prehľad využitých prameňov a literatury
Menný register