Collective and Individual Patronage

Collective and Individual Patronage
Availability: in stock
including VAT
your price530,00 Kč
ps
Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček

Collective and Individual Patronage

and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe.

 
Výročí úmrtí Josefa Hlávky v roce 2008 se stalo příležitostí k zamyšlení nad institucí mecenátu a jeho fungování v širších – geografických i časových – souvislostech. Přispěvatelé do této (anglicky a německy publikované) knihy analyzovali moderní mecenát, realizovaný v podmínkách liberálně občanské společnosti ve střední Evropě v 19. a 20. století, a to jako fenomén, který nelze ztotožňovat pouze s jedinou sociální vrstvou (šlechtou či měšťanstvem) a jedním národním hnutím, ale spíše ukázat jeho roli v kontextu obecných jevů, které byly pro tuto společnost typické – rozmach určitého typu spolkového života, vzrůstající podpora sociální mobility, vznik kritické veřejnosti, systém sebefinancování – a postupně nabývaly stále větší autoritu ve veřejném i politickém povědomí.

Jednotlivé příspěvky jsou zahrnuty do následujících bloků

Eseje o středoevropském mecenášství (Gary B. Cohen, Julian Dybiec – Joanna Dybiec, Radek Soběhart – František Stellner), Sociální paradigmata mecenášství (Peter Urbanitsch, Thomas Kletečka, Wilhelm Brauneder, Dorottya Lipták), Význam a veřejná role mecenáše (Claire Madl Rudolf Kučera Jan Ţupanič Antonie Doleţalová), Nacionální mecenášství a politika (Milan Hlavačka, Grażyna Szelągowska Viktor Velek Andreas Froese), Komunikace mezi mecenášem a klientem (Vít Vlnas Tomáš W. Pavlíček Milan Zeman), Mecenášské osobnosti (Hana Šústková – Aleš Zářický Pavel Cibulka Helena Kokešová), Spolky a instituce (Magdaléna Pokorná – Jiří Pokorný, Ivett Polenyak Jana Malínská Marie L. Neudorflová, Lukáš Fasora Václav Liška – Tomáš Breň), Reflektované mecenášství (Wolfgang Bahr, Jolanta Choińska-Mika, Jana Croy).

Obsah:

Milan Hlavačka-Magdaléna Pokorná:
An Introduction
Essays on Patronage in Central Europe
Essays über Mäzenatentum in Mitteleuropa

Gary B. Cohen:
Civil duty and social status in Central Europe’s developing middle-class civil society, 1840–1914
Julian Dybiec – Joanna Dybiec:
Philanthropy and Patronage in the 19th- and Early 20th-Century Galicia

Radek Soběhart – František Stellner:
Vergleich des Mäzenatentums Friedrich Wilhelms IV. und Wilhelms II. Das Herrschermäzenatentum in der Ära der Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts
Social Paradigms of Patronage
Soziale Paradigmen des Mäzenatentums

Peter Urbanitsch:
Musikmäzenatentum in Wien im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts

Thomas Kletečka:
Paradigmenwechsel in der österreichischen Kunstförderung des 19. Jahrhunderts

Wilhelm Brauneder:
Ein Leseverein als Mäzen

Dorottya Lipták:
Einige Aspekte des Mäzenatentums und die Budapester Gesellschaft
The Public Role of a Patron
Die öffentliche Rolle des Mäzens

Claire Madl:
The Different Meanings of a Donation in the Age of the Birth of a Public Sphere in Bohemia

Rudolf Kučera:
Philanthropy and Public Donation Striving for the State Recognition. The Bohemian Ennoblements 1806–1871

Jan Ţupanič:
Eigennützige Mäzene? Nobilitierungen und Mäzenatentum im Kaisertum Österreich

Antonie Doleţalová:
Altruism – natural predisposition, virtue, institution
Collective Patronage and Policy
Kollektives Mäzenatentum und Politik

Milan Hlavačka:
Der Nationalstempel: Die Selbstfinanzierung der Nation am Rande der Gesetzlichkeit

Grażyna Szelągowska:
The Idea of Folk High Schools and its Reception in the Congress Kingdom of Poland at the End of the 19th Century. The case of Polish nationalist movement

Viktor Velek:
Die tschechische Unterstützung der sorbischen/wendischen Kultur als Erbe der slawischen Wechselseitigkeit

Andreas Froese:
„Da gingen ihnen die Augen auf“
Die Öffnung des Vatikanischen Geheimarchivs für historische Forschungen im 19. Jahrhundert: Mäzenatentum und Wissenschaftspolitik im Zeichen des Papstkreuzes
Communication between Patron and Client
Kommunikation zwischen Mäzen und Klient

Vít Vlnas:
Maecenas – Collector – Client. Some Remarks on Terms and Meanings

Tomáš W. Pavlíček:
Polite persuasion in the culture of giving. Influence of communication strategies on the formation of Josef Hlávka’s patronage style

Milan Zeman:
Institutionalisiertes Mäzenatentum eines nationaldeutschen Geldinstitutes. Die Böhmische Sparkasse (Spořitelna česká) und die Prager Blindenanstalt Palata
(Die Geschichte eines humanitären Institutes im Chaos der mitteleuropäischen Historie)
Great Patrons
Bedeutende Mäzene

Hana Šústková – Aleš Zářický:
Research efforts and patronizing activities of Count Johann Nepomuk Wilczek

Pavel Cibulka:
Friedrich Wannieck – Mäzen der Brünner Deutschen

Helena Kokešová:
Das Mäzenatentum Eduard Alberts
Associations and Institutions
Vereine und Institutionen

Magdaléna Pokorná – Jiří Pokorný:
Stiftungen und Mäzene in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in Böhmen

Ivett Polenyak:
Die Rolle des Mäzenatentums im Spiegel der österreichischen und ungarischen Kunstvereine im 19. Jahrhundert

Jana Malínská:
Die tschechischen Frauenvereine in Böhmen und ihre Finanzierungsquellen (Fallstudie)

Marie L. Neudorflová:
Sponsorship in Czech Society in the Context of Political Conditions Prior to 1914

Lukáš Fasora:
Das Industriemuseum in Brünn und seine Förderer

Václav Liška – Tomáš Breň:
Svatobor’s Leading Role in Providing Direct Financial Support for Czech Writers in the 19th and the First Half of the 20th Century
Reflected Patronage
Reflektiertes Mäzenatentum

Wolfgang Bahr:
Josef Hlávka in der tschechischen und deutschsprachigen Literatur. Ein Vergleich

Jolanta Choińska-Mika:
What do the historians of early modern Poland owe to the 19th century aristocratic donors?

Jana Croy:
Das Prager Kunstgewerbemuseum und seine Mäzene im 21. Jahrhundert

Gary B. Cohen:
Afterward

Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha r. 2010, rozměr 158 x 215 mm, 618 s.