Dějiny staveb 2022

Dějiny staveb 2022
ISBN: ISBN 978-80-87170-88-5
Availability: in stock
including VAT
your price295,00 Kč
ps
Obsah:

Petr Mikota: Petr Rožmberský badatel, spisovatel, editor, redaktor (1952-2019)
Jan Štětina: Nový hrad u Olomoučan - poznámky ke stavebnímu vývoji staršího hradu
Adriana Reťkovská: Římskokatoliký kostel sv. Ladislava v Necpalovech (okres Martin) - história kostola a záchrany stedovekých nástenných malieb
Petr Mikota, Miroslav Neuvirt: Osady skautů táborníků na řece Střele
Jiří Varhaník: K otázce původní podoby hradní kaple na Buchlově
Dana Novotná: Známá neznámá Dukla v Dolních Věstonicích
Ladoslav Bartoš: Kdy(ž) v Praze hořelo, aneb co víme a co nevíme o velkém požáru staroměstského bloku Sixtova domu
Radim Vrla: Nové objevy na hradě Starém Světlově
Jiří Varhaník: Několik poznámek k hradní kapli na Bezdězi
Hana Hanzlíková: Budova čp. 2 v areálu zámeckého pivovaru v Jindřichově Jradci
Jiří Varhaník: Zaniklá střílna na hradě Buben
Jindřich Hodač, Anna Zemánková, Tomáš Řáda: Ortofota z historických leteckých snímků - specifika tvorby a možnosti využití
Jan Štětina: Černá Hora. Stavební vývoj hradu a zámku
Josef Holeček: Filiální kostel sv. Marka v Těchobuzi ve světle nových poznání
Maroš Volovár: Posledné drevenice v Plechoticiach (okr. Trebišov)
Marcela Waldmannová, Václav Šístek, Jiří šneberger: Kaple svatého Bartoloměje při klášterní bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - příspěvek archeologického výzkumu k datování její výstavby
Eva Volfová: Pecínov (okr. Rakovník), nástin historického vývoje krátkého úseku pražské silnice
Petr Rožmberský, Petr Mikota: Rejstřík sborníků Dějiny staveb 2000-2022

Petr Mikota pro Klub Augusta Sedláčka, Plzeň 2023, rozměr 210 x 297 mm, 234 s. čb. s barevnou přílohou, česky s německými resumé, ISBN 978-80-87170-88-5