Dekorační kámen na sepulkrálních památkách Sudet (1800-1945)

Dekorační kámen na sepulkrálních památkách Sudet (1800-1945)
ISBN: ISBN 978-80-7560-445-3
Availability: in stock
including VAT
your price413,00 Kč
ps
Petra Hečková

Dekorační kámen na sepulkrálních památkách Sudet (1800-1945)

Kámen je vedle dřeva jedním z tradičních materiálů sepulkrálních památek. Přesto mu dosud nebyla věnována dostatečná pozornost ani odborný zájem. Cílem publikace je alespoň z malé části tuto mezeru zaplnit. V přehledném zpracování představuj většinu běžných, ale i méně častých nebo dokonce zapomenutých dekoračních, ušlechtilých a přírodních kamenů, které užívaly v pomníkové tvorbě v průběhu 19. století a v první polovině 20. století.

Obsah:

Předmluva

Úvod
 • Názvosloví a systematické přehledy dekoračního kamene v historické perspektivě
 • Proměny hřbitovů a náhrobní kamenů po roce 1800
 • Používané kamenické techniky
 • Variabilita dekoračních kamenů v sepulkrální produkci
Ušlechtilý kámen v sepulkrální produkci 19. století a první poloviny 20. stoeletí
 1. Sedimentární klasické horniny pískovce, arkózy, slepence
 2. Variabilita dekoračních kamenů v sepulkrání produkci
 3. Vápence a mramory
 4. Intruzivní horniny: "žuly", "syenity" a další
 5. Ostatní horniny (a některé zvláštní případy)

Kamenoprůmysl v severozápadnímm Slezsku a jeho odraz v sepulkrálních památkách
 • Dochování kamenných sepulkrálích památek na Jesenicých hřbitovech
 • Kamenoprůmysl a ušlechtilá kamenická vroba před roekm 1945
 • Sepulkrální památky jako pramen k dějinám kamenoprůmyslu

Závěr
Použité zdroje
Summary
Seznam citovaných lokalit sudetských hřbitovů
Rejstřík

Univerzita Pradubice, Pardubice 2022, rozměr 210 x 280 mm, 155 s., česky, ISBN 978-80-7560-445-3