Diplomacie a „velká válka“ 1914-1918/1919

Diplomacie a „velká válka“ 1914-1918/1919
ISBN: 978-80-7286-234-4
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Petr Prokš

Diplomacie a „velká válka“ 1914-1918/1919

Kapitoly o dějinách diplomacie za první světové války v Evropě a na mírové konferenci v Paříži


Předkládaná publikace se snaží přiblížit některé aktivity válečné a poválečné diplomacie, které bezprostředně nebo nepřímo usměrňovaly také osud střední Evropy a tím rovněž budoucnost českého národa a českých zemí. Současně v konečném důsledku vlastně spolurozhodovaly také o vzniku samostatného Československa.
V závěru knihy je proto věnována pozornost přípravě mírové smlouvy s Rakouskem, v které se projevily veškeré problémy tehdejší střední Evropy, státoprávní, geograficko-hraniční, národnostní, dopravní a hospodářské i mezinárodní zakotvení „nástupnických“ států po bývalém Rakousko-Uhersku. Právě na osudu zmíněných států, včetně Československa, se zásadně projevila ožehavá otázka existence nebo dokonce samotného přežití malého státu a národa v průsečíku velmocenských zájmů při dynamických změnách moderní společnosti a mezinárodních poměrů ve střední Evropě.

Obsah:

Úvod

Německo versus Rusko (1914-1917)
Válka nebo mír (červenec 1914 - prosinec 1915)
Mír nebo válka (leden 1916 - březen 1917)

Itálie na křižovatce (1914-1915)
Neutrální Itálie (červenec - říjen 1914)
Itálie na cestě k válce (listopad 1914 - květen 1915)

Zápas o Balkán (1914-1916)
Bulharsko (červenec 1914 - říjen 1915)
Rumunsko (červenec 1914 - srpen 1916)

Velmoc na vzestupu (1914-1918)
Neutrální Amerika (červenec 1914 - březen 1917)
Válčící Amerika (duben 1917 - listopad 1918)

Samostatnost nebo "anšlus" Rakouska (1918-1919)
Pokusy o záchranu tradičního Rakouska (říjen 1918 - leden 1919)
Rakousko na mírové konferenci v Paříži (únor - květen 1919)
Podepsání mírové smlouvy v Saint-Germain-en-Laye (červen - září 1919)

Závěr
Prameny a literatura

Přílohy
Vojenská nebo diplomatická účast jednotlivých států v první světové válce 1914-1918
Válečné nasazení a ztráty v letech 1914-1918
Válečné ztráty v letech 1914-1918 (v %)
Válečné nasazení a ztráty v letech 1914-1918 v poměru k počtu obyvatelstva v roce 1914 (v %)
Válečné nasazení a ztráty v letech 1914-1918 z oblastí, států a kontinentů mimo Evropu (údaje jsou součástí celkového válečného nasazení a ztrát uvedených v tabulkách v částech II. - IV.)

Summary
Jmenný rejstřík
Seznam fotografií
Seznam map

Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 150 x 215 mm, 332 str., ISBN 978-80-7286-234-4