Dvory a rezidence v proměnách času

Dvory a rezidence v proměnách času
ISBN: ISBN 978-80-200-3476-2
Availability: in stock
including VAT
your price480,00 Kč
ps
Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka, František Záruba et al.
Dvory a rezidence v proměnách času

Kolektivní monografie vychází u příležitosti desetiletého výročí činnosti Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku v Historickém ústavu AV ČR (2013–2023). V součinnosti předních domácích historiček a historiků představuje dvorský výzkum v českých zemích ve více než třech dekádách intenzivního bádání (1989 až 2022). Autoři mapují období od raného středověku po 18. století, jinak řečeno až na práh osvícenství. Publikace je rozdělena do tří hlavních kapitol Prameny a metodika, Prostor a čas a Lidé a území), v nichž jsou předestřeny historiografické výsledky a metodologické problémy dvorského bádání (např. v otázkách výpovědi pramenů, ceremoniálních aktů, rezidenčních sídel či role aristokracie, rodin i rodů nebo výchovy a kléru).

Obsah:

Ke genezi dvorského bádání / Dana Dvořáčková-Malá

I. PRAMENY A METODIKA
Raný středověk a dvorské bádání v evropských souvislostech / Jan Zelenka
O povaze a výzkumu úřadů panovnického dvora / Jakub Razim
Narativní prameny středověku a dvorské bádání / Dana Dvořáčková-Malá
Účetní prameny a dvorský výzkum / Petr Kozák

II. PROSTOR A ČAS

Dvorský výzkum a 15. století / Zdeněk Beran - Martin Sandera
Královské rezidence optikou architektury a umění / František Záruba
Rudolf II.- jeho vláda, dvur, mecenát a kulturni reprezentace ve šlechtických sidlech / Václav Bůžek
Proměny ceremoniálu v raném novověku / Jiří Hrbek

III. LIDÉ A ÚZEMÍ

Dvory a rezidence české středověké šlechty / Robert Šimůnek
Řádové duchovenstvo v kontextu dvorského bádání v českých zemích / Kateřina Charvátová - Josef Šrámek
Česko-lucemburské vztahy a dvorský výzkum / Jana Fantysová Matějková - Zdeněk Žalud

Doslov / Jan Zelenka

Summary
Seznam zkratek
Seznam pramenů a literatury
Rejstřík

Historický ústav / Academia, Praha 2023, rozměr 13,5 x 20,5 cm, počet stran 441, česky, ISBN 978-80-200-3476-2