Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
ISBN: 80-7277-238-4
Availability: in stock
including VAT
your price990,00 Kč
ps
Čenek Pavlík, Michal Vitanovský

Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Ojedinělý atlas s podtitulem "Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance" zachycuje v 1 300 ilustracích všechny významné motivy a jejich základní varianty tak, jak se dochovaly (někdy i jen fragmentárně) dnes především roztroušeně ve sbírkách našich muzeí. Právě soustředění tak rozsáhlého materiálu může pomoci jak kurátorům sbírek v jejich utřídění či dataci, ale i dalším badatelům na poli uměnovědy, ikonografie, ale i mnoha laickým zájemcům. Obrazové tabule doprovázejí údaje o technologii, ikonografii i současném umístění.

Obsah:
Předmluva 
Úvod: Historie a funkce / Konstrukce / Vývoj kachlových kamen po odeznění renesance / K typologii kachlů / Stavba kamen / Kachle jako artefakty / Vývoj gotického slohu u nás a jeho projekce na kachlové reliéfy / Raná gotika / Vrcholná gotika / Pozdní gotika / Renesance a proměna kachlových reliéfů / Pronikání renesance, změny v technologii a formě / Nové ikonografické typy
Náboženské motivy 
Mytologie, alergorie, fantastika
Světské motivy
Heraldika
Architektura
Ornament
Obrazová část
Soupis
Seznam lokalit nálezů 
Seznam lokalit uložení
Literatura o českých, moravských a slezských kachlích
Literatura o zahraničních kachlích
Všeobecná historická a uměnovědná literatura

Nakladatelství LIBRI, Praha 2004, rozměr 210 x 275 mm, 472 s., 1 300 čb ilustrací a fotografií, ISBN 80-7277-238-4