FORUM URBES MEDII AEVI VIII./1-2

FORUM URBES MEDII AEVI VIII./1-2
ISBN: 978-80-905546-2-7
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
FORUM URBES MEDII AEVI VIII./1-2

Počátky měst ve střední Evropě

Příspěvky z konference FUMA z let 2009-2012


Obsah:

Číslo 1 / Isuue 1

Uničovské archeologické zrcadlo
Jan Klápště

Komparace založení měst Litovle a Olomouce
Establishment of Litovel and Olomouc: A Comparison
Petr Zajíček

Kolonizační snahy ve 13. století a nerostné bohatství Jeseníků
13th-Century Colonization and Mineral Wealth of the Jeseníky Mountains
Josef Večeřa

Mining and Towns. Development of Towns in the Silesian-Cracow Lead Ore Deposit Zone from the Middle Ages to the Early Modern Age
Hornictví a města. Vývoj měst voblasti slezsko-krakovských nalezišť olovnatých rud od středověku do raného novověku
Paweł Cembrzyński

Veselí nad Moravou, od osady k městu
Veselí nad Moravou: From a Settlement to a Town
Miroslav Dejmal – Ctibor Ostrý

Nejstarší zástavba Chrudimi po založení města ve 2. polovině 13. století
The Oldest Constructions in Chrudim after the Establishment of the Town in the Second Half of the 13th Century
Jan Frolík – Jan Musil

Šumperk a Frankštát (Nový Malín). Pokus o založení města pod Pradědem ve 13. století
Šumperk and Frankštát (Nový Malín). Origins of the Towns below Praděd in the 13th Century Šumperk und Frankštát (Nový Malín).
Vladimír Goš – Jakub Halama

Vyhodnocení zahloubených staveb (tzv. „zemnic“ a „suterénů“) z počátků měst v Čechách a na Moravě na základě studia jejich formální a prostorové struktury
Evaluation of Sunken Featured Buildings (“Pithouses” and “Basements”) from the Early Urban Period in Bohemia and Moravia on the Basis of the Study of their Form and Spatial Structures
Ladislav Čapek – Petr Netolický

Poznámky k opevnění měst benátské Republiky sv. Marka v Egeidě a Levantě
Notes on the Fortifications of the Towns of the Venetian Republic of St. Mark in the Aegean Sea and the Levant
Miroslav Plaček

Archeologická topografie levobřeží Svratky vprostoru Starého Brna
Archaeological Topography of the Left Bank of the River Svratka in Old Brno
Václav Kolařík – David Merta – Antonín Zůbek

Číslo 2 / Issue 2

Mezioborová spolupráce při výzkumu středověké farní organizace – pohled historika
Interdisciplinary Collaboration in Research into the Medieval Parish Organisation: A historian's view
Petr Jokeš

Počátky Pražského předměstí v Hradci Králové z pohledu archeologie
The Origin of the Pražské předměstí Suburb in Hradec Králové through the Prism of Archaeology
Radek Bláha – Jiří Sigl
 
Středověké osídlení v jižním předpolí staroměstských hradeb v Praze. Nový pohled na základě archeologických výzkumů na ploše novostavby Quadrio
Medieval Settlement in the South Outer Ward of the Old Town Fortifications, Prague in the Light of New Archaeological Research on the Quadrio Building Site
Tomasz Cymbalak – Veronika Staňková

Kaňk u Kutné Hory. Standardní předměstí nebo nezávislá obec?
Kaňk near Kutná Hora. A Standard Suburb or an Independent Village?
Viktor Pohanka

The Oldest Castle in the Town of Wrocław
Nejstarší hrad ve Wroclawi
Małgorzata Chorowska

Reconstruction of Medieval Plot Facilities, Buildings and Spatial Development on the Example of Wrocław (Poland)
Pokus o rekonstrukci objektů, obytných budov a prostorového uspořádání středověkýchparcel na příkladu Wroclawi
Maciej Krzywka

Towns and Castles in the Medieval Duchy of the Bishops of Wrocław
Města a hrady ve středověkém knížectví wroclawských biskupůS
Maria Legut-Pintal

Spišský hrad, Spišská Kapitula a Spišské Podhradie. Koniec 12. až 1. polovica 14. storočia (poznatky o stavebnom vývoji na základe najnovších výskumov)
Spiš Castle, Spišská Kapitula and Spišské Podhradie. Late 12th century – first half of the 14th century (their building development in the light of the latest research)
Janovská Magdaléna – Olejník Vladimír

Vztah města a hradu na území jižní Moravy a Dolního Rakouska
The Relationship between Towns and Castles in South Moravia and Lower Austria
Zdeněk Měřínský - Miroslav Plaček

Seznam autorů / List of Authors

Archaia, Brno 2014, 256 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-905546-2-7