Generosum labor nutrit. Sborník k poctě PhDr. Bohumila Samka

Generosum labor nutrit. Sborník k poctě PhDr. Bohumila Samka
Availability: in stock
including VAT
your price570,00 Kč
ps

Editoři: Petr Kroupa, Eva Dvořáková

PhDr. Bohumil Samek (1932) zasvětil celý svůj život soupisu památek na Moravě. Přestože byly dosud vydány „pouze“ dva díly (písmena A – N), odvedl gigantické dílo, na kterém jinde ve světě běžně pracují rozsáhlé týmy řadu let. Kromě této své hlavní činnosti po celý život publikuje v časopisech, v jeho bibliografii však najdeme i notoricky známé tituly zejména s brněnskou tematikou. Pravidelně přispívá svými recenzemi a dalšími články do odborných časopisů. Většinu svého života pracoval v Muzeu města Brna a na začátku 90. let přišel do brněnského památkového ústavu, aby jako ředitel přivedl tuto instituci k transformaci v moderní odborné pracoviště. Bohužel k naplnění tohoto cíle mu nebyl dopřán dostatek času. 

Není tedy divu, že na brněnském pracovišti památkového ústavu vznikl nápad připravit k jeho polovičnímu jubileu v roce 2007 sborník. Sešli se v něm kolegové, přátelé, historici a historici umění, stejně jako Bohumil Samek svázaní ve své práci především s moravským prostředím: Milena Flodrová, Kaliopi Chamonikola, Kateřina Dolejší, Lenka Kudělková, Miloš Stehlík, Pavel Zatloukal, Petr Pelčák, Dušan Riedl, Jiří Kroupa, Ivo Hlobil, Zdeněk Kazlepka. Témata jednotlivých statí se dotýkají, jak jinak, zejména moravského prostředí: Brna, Znojma, Olomouce – osudových měst doktora Samka, ale také dalších lokalit. Do sborníku byla zařazena bibliografie Bohumila Samka, a také z archivu památkového ústavu některé jeho zásadní projevy, které přednesl v krátkém období svého působení v čele památkového ústavu. Z pohledu téměř 20 let, která od této doby uplynula, je to inspirující dobový dokument. Přestože sborník vychází mezi dvěma jubilei, nic to nemění na tom, že přináší řadu cenných výsledků badatelské práce zejména předních moravských uměleckých historiků. Především chce však připomenout osobnost člověka, jehož dílo je již dnes nesmrtelné a jehož cena bude jen stoupat, autora Uměleckých památek Moravy a Slezska, Bohumila Samka. Jen vzácně žije člověk namáhavým dílem, to je význam Senecova výroku, který byl vybrán pro název sborníku.

Obsah:

Petr Kroupa: Generosum labor nutrit

Petr Pelčák: Architekt a památková péče

Milena Flodrová: K lokaci původního Brněnského hradu (z poněkud jiného pohledu)

Pavel Zatloukal: Horní náměstí v Olomouci 1989-2002 (mezi vzpomínkou a kronikou)

Dušan Riedl: K počátkům moderního rodinného bydlení v Brně

Lenka Kudělková: Vídeňský architekt Armand Weiser v meziválečném Znojmě

Kateřina Dolejší: Duererovská a floetnerovská inspirace v díle jihlavského zvonaře a cínaře Lukáše Gleixnera

Kaliopi Chamonikola: K diskusi o podnajské malbě na Moravě v první polovině 19. století

Jiří Kroupa: Johan Philipp Joendl: stavební ředitel na Moravě v první polovině 19. století

Miloš Stehlík: Autor dolnodunajovických oltářů

Zdeněk Kazlepka: Madona s dítětem adorovaná sv. Mikulášem z Bari na zámku v Jevišovicích

Ivo Hlobil: Ukřižovaný Kristus se třemi havrany u hřebů umučení - ojedinělá ikonografie z třetí čtvrtiny 15. století

Resume

O autorech

Z našeho archivu

Bibliografie