Georgius Josephus CAMEL

Georgius Josephus CAMEL
Availability: in stock
price promotion
including VAT
standard price258,00 Kč
your price100,00 Kč
you save (61 %)158,00 Kč
ps
Georgius Josephus CAMEL
Josef Etner

V květnu roku 2006 uplyne tři sta let od úmrtí Jiřího Josefa Kamela, jezuitského misionáře na Filipínách, kde působil jako lékárník a léčitel a kde strávil sedmnáct let života. Jeho vědecký zájem se soustředil na filipínskou, farmakologicky využitelnou flóru, kterou podrobně popsal a zachytil v přesných kresbách. O výsledky svého studia se dělil s dalšími odborníky a rovněž je zveřejnil v několika spisech.
Kniha, věnovaná Kamelově životu a dílu, začíná v Brně, kde se v roce 1661 narodil. Beletrizovanou formou, která je však podložena archivními doklady, nám přibližuje Kamelova studia v jezuitské koleji, jeho působení v českých lékárnách, obtížnou cestu na Filipíny i jeho pobyt se všemi radostmi i obtížnostmi, které v té době obnášel. Kniha se tak stává svědectvím nejen o osobě brněnského botanika, nýbrž i o době, ve které žil.

Obsah:

Ediční poznámka

Prologus
Vitae cursus
Epilogus

Poznámky
Kamélie a Jiří J. Kamel, moravský botanik světového významu
Soupis prací J. J. Kamela
Bibliografie a prameny
O autorech: Josef Etner, Václav Větvička